Monica Tharp

Monica Tharp là giám đốc nhân sự của DHA. Trên cương vị của mình, Monica chịu trách nhiệm chỉ đạo tất cả các chức năng nhân sự của DHA để họ đảm bảo việc tuân thủ các chính sách và quy trình của cơ quan. Bà lãnh đạo Phòng Nhân sự trong các lĩnh vực tuyển dụng và lựa chọn, lương thưởng và quyền lợi, quan hệ nhân viên, đào tạo và phát triển.

Monica nhận bằng Cử nhân Kinh doanh về Quản lý Nhân sự tại Đại học Texas tại San Antonio. Với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, Monica đã đồng hành cùng DHA từ Tháng Mười năm 2002. Khi mới bắt đầu với DHA, Monica từng là quản trị viên quyền lợi, vị trí mà bà đã phục vụ trong 15 năm trước khi chuyển sang vị trí giám đốc nhân sự.

Trước khi tham gia DHA, Monica là tổng quát viên nhân sự của Trung tâm Nguồn trợ giúp Giữ Trẻ ở Van Nuys, California. Monica tự hào khi được tham gia cùng DHA và các nhân viên của cơ quan để giúp tác động lên cộng đồng, và bà vui mừng khi tiếp tục theo dõi tác động đó được nhân lên trong những năm tới. Với niềm đam mê giúp đỡ những người khác đạt được thành công, Monica dành phần lớn thời gian bên ngoài công việc của mình để hướng dẫn cho các thanh thiếu niên.

Đội ngũ Quản lý

Karon Arnold

Karon Arnold

Director of Compliance and Training

Keytha Nettingham

Keytha Nettingham

Director of Housing Operations

Will Sanders

Will Sanders

Director of Information Technology