Shannon Bramlet

Shannon là giám đốc vận hành nhà ở của DHA, vai trò mà bà đã đảm nhiệm từ năm 2015. Bà giám sát việc quản lý tài sản đối với các khu nhà do DHA sở hữu và điều hành.

Shannon bắt đầu làm việc với DHA từ năm 1995, làm việc với tư cách là thư ký quản lý cho đến năm 2002. Bà đảm nhận vai trò quản lý tài sản và nhanh chóng thăng tiến lên vị trí quản lý tài sản cấp cao, chịu trách nhiệm đối với các hoạt động quản lý và bảo trì hàng ngày của hơn 400 căn nhà ở công cộng. Từ năm 2010 đến năm 2015, bà đã xây dựng các báo cáo quản lý tài sản thiết yếu, giám sát các hợp đồng bên thứ ba đối với các khu nhà tín dụng thuế, và làm việc cùng với giám đốc điều hành để giám sát các bộ phận vận hành nhà ở. Shannon thực hiện từng trách nhiệm một cách chính xác, đóng vai trò là nhà phân tích và đào tạo về báo cáo quản lý, giám sát viên văn phòng điều phối quản lý dự án, và quản trị viên vận hành nhà ở.

Trước khi làm việc 22 năm cho DHA và lĩnh vực nhà ở công cộng, Shannon từng là đại diện cho thuê của Midland Property Management ở Houston. Tại đó, bà tiếp thị và cho thuê các căn nhà đồng thời quản lý danh sách chờ trên trang web.

Shannon theo học trường Cedar Valley College. Bà là một nhà quản lý nhà ở được chứng nhận, chuyên gia về cư trú, chuyên gia kế toán theo dự án cho cơ quan gia cư công cộng, và người quản lý khu nhà tín dụng thuế nhà ở thu nhập thấp. Shannon cũng đã nhận được chứng chỉ về tính toán tiền thuê nhà, tính toán tiền thuê nhà và thu nhập, và các tiêu chuẩn về tình trạng thực tế thống nhất của Trung tâm Đánh giá Bất động sản.

Đội ngũ Quản lý

Karon Arnold

Karon Arnold

Director of Compliance and Training

Keytha Nettingham

Keytha Nettingham

Director of Housing Operations

Will Sanders

Will Sanders

Director of Information Technology