Griselda Prado

Griselda Prado là giám đốc chuỗi nhà ở, Compass Point Select. Bà theo học trường Houston Community College và đã làm việc trong ngành nhà ở được 24 năm. Bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một lễ tân tại Cơ quan Quản lý Gia cư Houston, Griselda đã làm việc trong 5 năm trước khi trở thành quản trị viên và sau đó tham gia vào đội ngũ quản lý tại DHA. Trước khi tham gia đội ngũ quản lý của DHA, Griselda đã tình nguyện làm việc trong bộ phận chương trình thanh thiếu niên.

Griselda bây giờ làm việc với tư cách là giám đốc chuỗi nhà ở. Với vai trò này, bà giám sát các hoạt động hàng ngày cho một nửa chương trình phiếu chọn và đảm bảo bộ phận này hoạt động hiệu quả. Bà hỗ trợ nhân viên giải quyết các vấn đề về chương trình, và đảm bảo các quy trình chính xác được thực hiện. Với tư cách là giám đốc, bà Griselda lựa chọn ưu tiên và giám sát các dự án và nhiệm vụ được giao cho chương trình phiếu chọn. Bà họp với đội ngũ lãnh đạo để đưa ra những hỗ trợ và hướng dẫn, tiến hành các đánh giá của ban quản lý để kiểm soát chất lượng, đồng thời đánh giá khối lượng công việc và các báo cáo của nhân viên. Bà cũng chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc của khách hàng về bộ phận này.

Griselda vô cùng tận tâm trong việc cung cấp các giải pháp nhà ở và mong muốn giúp DHA hỗ trợ thật nhiều gia đình mỗi ngày. Bà muốn tạo ra sự khác biệt cho từng gia đình một và hy vọng một ngày nào đó tình trạng vô gia cư sẽ chỉ là còn vấn đề của quá khứ.

Ngoài giờ làm việc, Griselda thích dành thời gian vui vầy với gia đình và xem những bộ phim kinh điển.

Đội ngũ Quản lý

Karon Arnold

Karon Arnold

Director of Compliance and Training

Keytha Nettingham

Keytha Nettingham

Director of Housing Operations

Will Sanders

Will Sanders

Director of Information Technology