Brooke Etie

Brooke là phó chủ tịch của Chương trình Phiếu Chọn Nhà của DHA từ năm 2014. Trách nhiệm của bà bao gồm hướng dẫn các giám đốc bộ phận thực hiện các kế hoạch, chương trình và hoạt động phòng ban. Ngoài vị trí của mình tại DHA, bà còn kiêm nhiệm trong Ban Giám đốc của Metro Dallas Homeless Alliance từ năm 2016. Bà là một nhân viên xã hội lâm sàng được cấp phép chuyên về sức khỏe tâm thần.

Trước khi đảm nhiệm vai trò phó chủ tịch của Chương trình Phiếu Chọn, Brooke đã thành công với tư cách là nhà đào tạo-phân tích chính sách của DHA từ năm 2009 đến năm 2014. Ở vị trí này, bà giám sát các chính sách và quy trình của phòng ban và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện các hoạt động và quy trình cho cơ quan và cho các phòng ban riêng lẻ. Brooke đảm bảo một cách hiệu quả rằng tất cả các hoạt động đều tuân theo các chính sách của DHA và các quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang và địa phương.

Kinh nghiệm về nhà ở công cộng của Brooke không chỉ giới hạn ở DHA. Bà từng là kỹ thuật viên cư trú và giám sát viên Trung tâm Thông tin cho Cơ quan Quản lý Gia cư Houston từ năm 2007 đến năm 2009 trước khi chuyển đến Dallas. Trong suốt sự nghiệp của mình, Brooke đã cam kết phục vụ những giá trị cao đẹp. Bà từng là nhà trị liệu tại Bệnh viện Millwood ở Arlington, TX từ năm 2010 và đã tích cực tham gia vào Nhóm Công tác Nhà ở Sức khỏe Hành vi Quận Dallas từ năm 2014 và là thành viên của Nhóm Công tác Môi trường Thực tế của Bệnh viện Trẻ em.

Niềm đam mê cống hiến cho cộng đồng của Brooke đã thôi thúc bà tham gia tình nguyện tại The Bridge, một tổ chức hỗ trợ những người vô gia cư để có được nhà ở hỗ trợ lâu dài. Những năm tháng của bà tại The Bridge bắt đầu vào năm 2012, khi bà cảm động trước khối lượng công việc mà các tình nguyện viên đã hoàn thành, và bà muốn dành thời gian cá nhân của mình cho một tổ chức có tác động đến nhiều người khác.

Brooke có bằng Cử nhân về công tác xã hội tại Đại học Northwestern State. Bà bắt đầu học thạc sĩ công tác xã hội tại Đại học Houston và hoàn thành bằng thạc sĩ tại Đại học Texas ở Arlington.

Đội ngũ Quản lý

Karon Arnold

Karon Arnold

Director of Compliance and Training

Keytha Nettingham

Keytha Nettingham

Director of Housing Operations

Will Sanders

Will Sanders

Director of Information Technology