Syed Raza

Syed Raza là giám đốc bộ phận mua sắm của DHA. Ông quản lý, lập kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động hàng ngày của bộ phận này thông qua việc giao quyền và giám sát có chủ đích. Syed lãnh đạo, chỉ đạo và huấn luyện cho các nhân viên để thực hiện các mục tiêu, mục đích, và quy trình phòng ban để đảm bảo nhân viên tuân thủ các quy định của liên bang và tiểu bang.

Sau khi lấy bằng Thạc sĩ Kiến trúc tại trường Middle East Technical University, Syed bắt đầu sự nghiệp của mình tại một công ty thiết kế kiến trúc và sau đó tham gia hoạt động quản lý dự án xây dựng. Syed tham gia vào DHA từ Tháng Sáu năm 2001, nơi ông lần đầu tiên giữ chức vụ quản lý dự án trong bộ phận phát triển trước khi chuyển sang vị trí hiện tại là giám đốc mua sắm. Syed đã làm việc cho DHA trong 18 năm.

Ngoài việc làm việc cùng với một nhóm luôn đối xử tôn trọng lẫn nhau, Syed nhận thấy phần hữu ích nhất trong công việc của mình là cung cấp nhà ở chất lượng tốt, an toàn và giá phải chăng để cải thiện chất lượng cuộc sống của các cư dân và mang đến thêm năng lượng cho các cộng đồng. Khi không ở văn phòng, Syed thích dành thời gian cho gia đình của mình.

Đội ngũ Quản lý

Karon Arnold

Karon Arnold

Director of Compliance and Training

Keytha Nettingham

Keytha Nettingham

Director of Housing Operations

Will Sanders

Will Sanders

Director of Information Technology