Chetana Chaphekar

Bà Chaphekar là giám đốc tài chính của DHA, vị trí mà bà đã đảm nhận vào năm 2010. Bà chịu trách nhiệm giám sát các bộ phận tài chính, mua sắm, và công nghệ thông tin của DHA. Bà Chaphekar và nhóm của mình đã quản lý thành công quy trình kiểm toán nghiêm ngặt mà cơ quan bắt buộc phải tuân thủ năm này qua năm khác mà không có sai sót.

Trong thời gian làm việc cho DHA, Bà Chaphekar đã áp dụng phần mềm kế toán và lập trình mới, sửa đổi chính sách nhân sự, hoàn thành các chứng chỉ chi phí tín dụng thuế, và thực hiện các quy trình quản lý tiền mặt để cải thiện dòng tiền và việc kiểm soát tiền. Trước nhiệm kỳ của mình với vị trí giám đốc tài chính DHA, bà Chaphekar đã bắt đầu làm kiểm soát viên cho Cơ quan Quản lý Gia cư Houston, giám sát sở này từ năm 1990 đến năm 2005. Từ năm 2005 đến năm 2006, bà Chaphekar có cơ hội làm giám đốc tài chính cho Hiệp hội Vì Sự Tiến bộ của Người Mỹ gốc Mexico. Khi làm tại AAMA, bà đã mang lại được khả năng tự chủ về tài chính cho cơ quan này bằng một vòng quay 1 triệu đô-la lợi nhuận tài chính trong vòng chưa đầy 14 tháng. Năm 2006, bà trở lại Cơ quan Quản lý Gia cư Houston với tư cách là phó chủ tịch Văn phòng Quản trị Tài khóa & Kinh doanh—một vị trí mà bà chịu trách nhiệm cho việc Giám sát các bộ phận Tài chính, Công nghệ Thông tin, và Mua sắm và Tuân thủ Quy định.

Ngoài kinh nghiệm về nhà ở của mình, bà Chaphekar còn phục vụ trong ban giám đốc của Quỹ Opportunity Rising. Quyết định tham gia tổ chức giáo dục của cơ quan là minh chứng cho thế mạnh của bà với tư cách là một nhà lãnh đạo với kỹ năng giao tiếp hiệu quả và khả năng làm việc tốt trong một nhóm đa dạng và hiệu quả.

Bà Chaphekar là Kế toán viên Công cộng được Chứng nhận và có bằng cử nhân thương mại về kế toán tài chính và kiểm toán tại Đại học Bombay. Bà có bằng cử nhân sau đại học về luật đại cương, cũng từ Đại học Bombay.

Đội ngũ Quản lý

Karon Arnold

Karon Arnold

Director of Compliance and Training

Keytha Nettingham

Keytha Nettingham

Director of Housing Operations

Will Sanders

Will Sanders

Director of Information Technology