Tiến sĩ Maggie Deichert

Tiến sĩ Maggie Deichert là giám đốc Phát triển và Nghiên cứu Chính sách của DHA. Trên cương vị của mình, Tiến sĩ Deichert thu thập và đánh giá dữ liệu địa lý và kinh tế-xã hội để xây dựng các báo cáo rõ ràng và súc tích để đánh giá các yếu tố góp phần gây ra đói nghèo ở miền Bắc Texas. Tiến sĩ Deichert đóng góp vào mục tiêu của DHA là cung cấp nhà ở chất lượng giá phải chăng trên khắp miền Bắc Texas bằng cách nghiên cứu tình trạng hiện tại của các cộng đồng nghèo và phát triển các chiến lược để cải thiện những tình trạng này.

Tiến sĩ Deichert là tiến sĩ tốt nghiệp Đại học Vanderbilt gần đây về khoa học chính trị, tập trung vào chính trị Mỹ và phương pháp luận thống kê. Luận án của Tiến sĩ Deichert tìm hiểu cách thức mà bản sắc chính trị ảnh hưởng đến các tương tác xã hội hàng ngày của các cộng đồng Hoa Kỳ. Bà có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc sử dụng thiết kế nghiên cứu, thiết kế và thực hiện khảo sát, thu thập dữ liệu định lượng và định tính và phân tích thống kê nâng cao làm phương tiện để tiến hành các thay đổi trong các cộng đồng.

Trong suốt quá trình nghiên cứu tiến sĩ của mình, Tiến sĩ Deichert là người nhận được nhiều tài trợ và giải thưởng, bao gồm Tài trợ cho Nghiên cứu về Cá nhân, Chính trị và Thí nghiệm Xã hội và Giải thưởng Mùa hè Cạnh tranh của Ban Khoa học Chính trị Vanderbilt. Nghiên cứu của Tiến sĩ Deichert đã được xuất bản trên cả tạp chí khoa học chính trị và tạp chí văn hóa.

Những kinh nghiệm trong quá khứ của bà khi nghiên cứu và phân tích thái độ, hành vi, và đặc điểm của các nhóm dân cư khác nhau sẽ cho phép Tiến sĩ Deichert thu thập và đánh giá dữ liệu thích hợp để giúp tất cả các cộng đồng  miền Bắc Texas. Sau khi tốt nghiệp Hofstra University Honors College với bằng khoa học chính trị, Tiến sĩ Deichert theo học Trường Quan hệ Quốc tế của Pennsylvania State University và nhận bằng M.I.A. trong các vấn đề quốc tế. Tiến sĩ Deichert sau đó theo học tại Đại học Vanderbilt, nơi bà lấy được bằng Tiến sĩ trong khoa học chính trị.

Đội ngũ Quản lý

Karon Arnold

Karon Arnold

Director of Compliance and Training

Keytha Nettingham

Keytha Nettingham

Director of Housing Operations

Will Sanders

Will Sanders

Director of Information Technology