Tiến sĩ Myriam Igoufe

Tiến sĩ Myriam Igoufe là phó chủ tịch Phát triển và Nghiên cứu Chính sách của DHA. Tiến sĩ Igoufe chủ trì các sáng kiến nghiên cứu của DHA, xây dựng và thực hiện các chiến lược vận hành nhằm xóa bỏ các rào cản đối với khả năng tự lực và thúc đẩy động lực đi lên cho các cộng đồng thường xuyên bị thiếu nguồn lực ở Bắc Texas. Bà chịu trách nhiệm thực hiện các nghiên cứu liên quan đến các mẫu hình mất công bằng xã hội do phân biệt đối xử, nghèo đói, khả năng tiếp cận phương tiện đi lại và các cơ hội, cũng như vận hành hóa các hoạt động ứng phó để giải quyết những vấn đề này. Tiến sĩ Igoufe lãnh đạo việc thiết kế và phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ mang tính đổi mới để hỗ trợ chính sách và cải cách hoạt động cho DHA.

Tiến sĩ Igoufe đứng đầu nhóm hợp tác lớn nhất của cả nước để xây dựng Đánh giá Nhà ở Công bằng Bắc Texas (22 chính quyền địa phương, PHA và Quận), là một phần của quy trình lập kế hoạch mới do Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD) thiết lập, yêu cầu những đơn vị nhận trợ cấp của liên bang nêu rõ, đánh giá và giải quyết các vấn đề về nhà ở công bằng và các yếu tố góp phần gây ra các vấn đề phân biệt đối xử. Vào năm 2020, Tiến sĩ Igoufe và nhóm của bà đã có được mối quan hệ hợp tác nghiên cứu kéo dài nhiều năm với nhóm nghiên cứu ‘Opportunity Insights’ của Đại học Harvard do nhà kinh tế học nổi tiếng Tiến sĩ Chetty đứng đầu. Gần đây, Tiến sĩ Igoufe và nhóm của bà cũng được chọn tham gia vào một sáng kiến toàn quốc nhằm thúc đẩy sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập trong giáo dục (‘The Bridges Collaborative’), do Tổ chức Century Foundation chủ trì. Thành quả của bà đã được Texas Tribune, NPR, CBS, Wall Street Journal, Dallas Business Journal và các trang báo khác đưa tin.

Tiến sĩ Igoufe cũng phục vụ trong Ban Cố vấn Undesign the Redline Thành phố Dallas, Ủy ban Công bằng Chủng tộc MDHA, Ủy ban Commit’s Strategic Planning External Steering, và đã được bổ nhiệm vào Hội đồng Cố vấn của Học viện Lãnh đạo Cơ hội Kinh tế Dallas. Sau khi theo học Trường Luật Sorbonne ở Paris, bà đã nhận được bằng cử nhân về khoa học chính trị, chính phủ và luật quốc tế cũng như bằng thạc sĩ về quản lý công của Đại học Lamar. Igoufe lấy bằng Tiến sĩ về quy hoạch đô thị và chính sách công tại Đại học Texas tại Arlington.

Đội ngũ Quản lý

Karon Arnold

Karon Arnold

Director of Compliance and Training

Keytha Nettingham

Keytha Nettingham

Director of Housing Operations

Will Sanders

Will Sanders

Director of Information Technology