LaShonne Watts

LaShonne Watts là giám đốc Dịch vụ Cư dân của DHA. Trong cương vị này, bà chịu trách nhiệm chính cho việc lập kế hoạch, điều phối và thực hiện các hoạt động dịch vụ cư dân để giúp các gia đình đạt được sự tự lực về kinh tế. Bà cũng có một phần vai trò trong việc giúp điều hành quỹ phi lợi nhuận của cơ quan, Opportunity Rising “Chúng tôi tin rằng giáo dục là chìa khóa dẫn đến sự tự lực, vì vậy đây là một sự phù hợp tự nhiên,” bà Watts cho biết.

Trước khi tham gia DHA, bà là Tổng Giám Đốc khu vực Red Bird của tổ chức phi lợi nhuận có tác động tập thể là Neighbor Up, một phần của sáng kiến ​​Dallas GrowSouth. Ở vị trí này, bà đã làm việc với các sáng kiến ​​phục hồi cộng đồng và phát triển kinh tế trong khu vực được giao.

Trước đó, bà là Trợ lý Luật sư Thành phố và Công tố viên Cộng đồng Đông Nam cho Thành phố Dallas trong gần 5 năm, nơi bà tập trung vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho các cư dân thông qua việc thực thi quy tắc chiến lược. Bà Watts cũng đã từng làm Luật sư Nhân viên cho Trung tâm Luật Trẻ em ở Thành phố New York trong 5 năm, nơi bà đại diện cho những trẻ em trong các vụ án về quyền chăm sóc, thăm nom, giám hộ, tư cách cha mẹ cũng như các vụ lạm dụng và bỏ rơi tại Tòa án Gia đình Bronx. Bà Watts bắt đầu sự nghiệp pháp lý của mình tại công ty luật Pillsbury Winthrop với tư cách là cộng sự tranh tụng. Bà đã nhận bằng Cử nhân Khoa học của Đại học Cornell và bằng Tiến sĩ Luật học của Đại học California, Berkeley.

Đội ngũ Quản lý

Karon Arnold

Karon Arnold

Director of Compliance and Training

Keytha Nettingham

Keytha Nettingham

Director of Housing Operations

Will Sanders

Will Sanders

Director of Information Technology