Marlina Nunez

Marlina Nunez là kiểm soát viên của DHA. Ở vị trí của mình, Marlina chịu trách nhiệm giám sát các nhân viên tài chính của DHA, giám sát tất cả các khâu kế toán bao gồm quản lý ngân sách, các khoản phải trả, khoản phải thu và quản lý tiền mặt. Marlina và nhóm của bà thực hiện tổng kết cuối tháng và cuối năm, chuẩn bị báo cáo tài chính, và hoàn thành kiểm toán cuối năm. Bà cũng chịu trách nhiệm về việc đệ trình của Trung tâm Đánh giá Bất động sản Đa hộ HUD và báo cáo tuân thủ hàng năm cho Sở Gia cư và Cộng đồng Texas.

Trực tiếp tham gia vào việc chuẩn bị và xem xét ngân sách hoạt động hàng năm của DHA, Marlina biết nhóm của bà đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của cơ quan và bà rất vinh dự khi được đảm nhận vị trí này. Kể từ khi tham gia đội ngũ DHA vào năm 2005, Marlina đã làm việc trong lĩnh vực các khoản phải trả, và bà đã từng là kế toán cấp cao và kế toán các đơn vị thành phần cấp cao trước khi chuyển sang vị trí hiện tại là kiểm soát viên.

Sau khi tốt nghiệp Cử nhân về Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Kế toán tại Đại học Công giáo Atma Jaya ở Jakarta, Indonesia, Marlina tiếp tục lấy bằng MBA chuyên ngành tài chính tại Đại học West Texas A&M. Trước khi tham gia DHA, Marlina là quản trị viên kế toán cho một công ty tư vấn. Đam mê công việc lãnh đạo và giúp đỡ những người khác, Marlina yêu thích việc chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn về tài chính của mình và là nguồn hỗ trợ cho các gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Đội ngũ Quản lý

Karon Arnold

Karon Arnold

Director of Compliance and Training

Keytha Nettingham

Keytha Nettingham

Director of Housing Operations

Will Sanders

Will Sanders

Director of Information Technology