SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI TẠI DHA LÀ CUNG CẤP NHÀ Ở CHẤT LƯỢNG GIÁ PHẢI CHĂNG
VÀ TIẾP CẬN CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP HỮU ÍCH TRÊN KHẮP MIỀN BẮC TEXAS.

NỘP ĐƠN

Bắt đầu quy trình nộp đơn sơ lược để tham gia Chương trình Nhà ở Công cộng và/hoặc Chương trình Phiếu Chọn Nhà

BẮT ĐẦU

KHÁCH HÀNG HIỆN TẠI

Truy cập Cổng Thông Tin Dịch Vụ Khách Hàng để đăng ký tài khoản, quản lý tài khoản và các tài liệu hiện có của quý vị

TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN

CHỦ NHÀ

Truy cập Cổng Thông Tin cho Chủ Nhà để quản lý hiệu quả danh mục cư dân được hỗ trợ của quý vị và thông tin liên lạc với DHA

TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN

EMERGENCY RENT ASSISTANCE

DHA can provide up to 12 months of emergency rental assistance for up to $1,500 per month to eligible applicants who have been adversely impacted by COVID-19.

LEARN MORE

CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP VỀ COVID-19

Chúng tôi có các nguồn trợ giúp trực tuyến luôn sẵn có 24/7 để hỗ trợ các khách hàng, chủ nhà và công chúng. Chúng tôi cũng có sẵn đường dây tổng đài để cư dân có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại: 469-249-9012.

TÌM HIỂU THÊM

Ảnh hưởng của chúng tôi