SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI TẠI DHA LÀ CUNG CẤP NHÀ Ở CHẤT LƯỢNG GIÁ PHẢI CHĂNG
VÀ TIẾP CẬN CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP HỮU ÍCH TRÊN KHẮP MIỀN BẮC TEXAS.

NỘP ĐƠN

Bắt đầu quy trình nộp đơn sơ lược để tham gia Chương trình Nhà ở Công cộng và/hoặc Chương trình Phiếu Chọn Nhà

BẮT ĐẦU

KHÁCH HÀNG HIỆN TẠI

Truy cập Cổng Thông Tin Dịch Vụ Khách Hàng để đăng ký tài khoản, quản lý tài khoản và các tài liệu hiện có của quý vị

TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN

CHỦ NHÀ

Truy cập Cổng Thông Tin cho Chủ Nhà để quản lý hiệu quả danh mục cư dân được hỗ trợ của quý vị và thông tin liên lạc với DHA

TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN

CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP VỀ COVID-19

Thông tin về tình hình COVID-19 tiếp tục diễn biến nhanh chóng, vì vậy chúng tôi đã tổng hợp các nguồn trợ giúp đáng tin cậy tại đây, những nguồn trợ giúp này luôn được cập nhật thường xuyên các thông tin và hướng dẫn của địa phương.

TÌM HIỂU THÊM

RENT REFORM

Moving to Work (MTW) is a demonstration program that allows public housing authorities to design and test innovative strategies to help their local residents find employment and become self-sufficient, and increase housing choices for low-income families.

LEARN MORE

THÔNG TIN CẬP NHẬT QUAN TRỌNG VỀ COVID-19

DHA cam kết giữ an toàn cho các khách hàng, cư dân và đối tác kinh doanh của chúng tôi. DHA đang thực hiện các biện pháp để theo dõi tình hình và hành động tuân thủ các khuyến nghị do CDCWHO cung cấp.

ĐỌC THÊM

Ảnh hưởng của chúng tôi