Brenda Fonseca

Brenda Fonseca có hơn 31 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhà ở công cộng. Kể từ năm 2019, Brenda Fonseca là giám đốc dịch vụ nhà ở trong Chương trình Phiếu Chọn Nhà tại DHA. Trong vai trò của mình, Brenda giám sát các chức năng của bộ phận để hoàn thành các nhiệm vụ phòng ban và đảm bảo việc tuân thủ của tất cả các hoạt động theo luật của tiểu bang và liên bang, cũng như các chính sách và quy trình của DHA.

Bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1985, vị trí đầu tiên của Brenda là với Cơ quan Quản lý Gia cư Đô thị Lorain với tư cách là một chuyên gia về cư trú. Bà đã làm việc cho Cơ quan Quản lý Gia cư Khu vực Nam Nevada trong 21 năm và hỗ trợ cơ quan này duy trì diện “Thành tích Cao” của họ theo Chương trình Đánh giá Quản lý Section Tám (SEMAP). Trong suốt sự nghiệp của mình, Brenda đã quản lý tất cả các nội dung và cấu phần của Chương trình Phiếu Chọn Nhà (HCV), Chương trình Gia đình Tự lực (FSS) và việc Thanh tra các Tiêu chuẩn Chất lượng Nhà ở (HQS).

Bằng việc lãnh đạo, quản lý hiệu suất và giải quyết vấn đề, Brenda cam kết hỗ trợ các gia đình tìm nhà ở và khuyến khích khả năng tự lực của họ. Là một cộng tác viên tự nhiên, Brenda yêu thích việc bà có cơ hội tương tác và học hỏi từ những con người tuyệt vời mỗi ngày. Ngoài công việc, Brenda thích dành thời gian cho gia đình, nấu ăn, xem tennis và đi du lịch.

Đội ngũ Quản lý

Karon Arnold

Karon Arnold

Director of Compliance and Training

Keytha Nettingham

Keytha Nettingham

Director of Housing Operations

Will Sanders

Will Sanders

Director of Information Technology