Tim Lott

Tim là phó chủ tịch các Chương trình Vốn của DHA, vai trò mà ông đảm nhận vào năm 2009. Ông có kiến thức và kinh nghiệm dày dặn qua 29 năm làm việc trong lĩnh vực nhà ở giá phải chăng tại DHA. Là phó chủ tịch của các Chương trình Vốn và là nhà phát triển được chứng nhận của Sở Gia cư và Cộng đồng Texas, ông chịu trách nhiệm lãnh đạo và chỉ đạo việc xây dựng các khu nhà ở công cộng và nhà ở giá phải chăng cho DHA.

Ông bắt đầu sự nghiệp của mình tại DHA với vị trí thanh tra xây dựng vào năm 1988 và nhanh chóng chuyển sang vị trí trợ lý giám đốc Bảo trì Trung tâm vào năm sau đó. Từ năm 1993 đến năm 2009, Tim giữ chức phó chủ tịch Kế hoạch và Phát triển, phó chủ tịch cấp cao kiêm giám đốc điều hành của mảng nhà ở do DHA sở hữu, kiêm giám đốc dự án. Trong các vai trò này và cùng với đội ngũ chuyên nghiệp tại DHA, Tim đã lãnh đạo việc phá dỡ gần 6,000 căn nhà ở cũ nát cũng như nỗ lực phát triển và thực hiện các kế hoạch tổng thể cho việc tái phát triển của bốn cộng đồng. Những hành động này mang đến sự hồi sinh cho các cộng đồng đó và các khu vực xung quanh. Ngoài ra, Tim còn giám sát việc xây dựng hơn 3,100 căn nhà ở mới giá phải chăng và phát triển quan hệ đối tác công cộng/tư nhân để có thêm 1,040 căn nhà ở giá phải chăng trong Khu vực Greater Dallas.

Ông và nhóm của mình đã được trao bốn khoản tài trợ HOPE VI riêng biệt từ Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị, với tổng trị giá hơn 104 triệu đô-la. Tim chịu trách nhiệm xây dựng các căn nhà ở tại các khu vực có cơ hội cao tuân theo vụ kiện giảm mất công bằng về nhà ở do phân biệt đối xử Walker cũng như giải phóng mặt bằng và tái phát triển khu nhà ở công cộng lớn thứ hai trong cả nước.

Tim có bằng Cử nhân Khoa học về thương mại và giáo dục công nghiệp tại trường Oklahoma State University.

Đội ngũ Quản lý

Karon Arnold

Karon Arnold

Director of Compliance and Training

Keytha Nettingham

Keytha Nettingham

Director of Housing Operations

Will Sanders

Will Sanders

Director of Information Technology