David Zappasodi

David là phó chủ tịch cấp cao và giám đốc điều hành của DHA, vai trò mà ông đã nắm giữ từ năm 2016. Ông đã trung thành cung cấp dịch vụ công tại sáu Cơ quan Gia cư Công cộng (PHA) trong 40 năm qua. Ông phục vụ Thành phố Arlington với tư cách là giám đốc điều hành của Cơ quan Quản lý Gia cư Arlington trong khi đồng thời là giám đốc điều hành của Tổng Công ty Tài Chính Arlington và là trợ lý giám đốc của Phòng Kế hoạch và Phát triển Cộng đồng của Thành phố Arlington từ năm 2005 đến năm 2016. Ông Zappasodi đã từng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tại các cơ quan gia cư ở Houston, Texas và Baltimore, Maryland.

Các trách nhiệm hiện tại của ông bao gồm việc cung cấp nhà ở an toàn, chất lượng tốt giá phải chăng và các dịch vụ liên quan cho các gia đình đủ điều kiện trên khắp miền Bắc Texas. David tận tâm trong việc hỗ trợ Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) chuyển đổi toàn diện DHA thành một tổ chức hữu ích lâu dài. Ông tự hào về động lực mà DHA đã đạt được trong việc hợp lý hóa các hoạt động, đào tạo và trang bị cho lực lượng lao động của cơ quan, cải thiện khả năng tiếp cận, tạo cơ hội cho khách hàng đạt được khả năng tự lực về kinh tế, và cải thiện hiệu quả và hiệu suất chung của cơ quan.

Trong suốt sự nghiệp của mình, ông Zappasodi đã tích cực tham gia vào Hiệp hội Quốc gia về Nhà ở và Quan chức Tái phát triển (NAHRO) và được đề cử là Thành Viên vào năm 2010 để ghi nhận những đóng góp của ông cho ngành và là người nhận giải thưởng Charles L. Farris danh giá của Khu vực Tây Nam vào năm 2012 và được đưa vào Đại sảnh Danh vọng Texas vào năm 2013.

Ông Zappasodi đã kết hôn với vợ là Adel trong 41 năm. Họ may mắn có ba người con trai và mười người cháu.

Đội ngũ Quản lý

Karon Arnold

Karon Arnold

Director of Compliance and Training

Keytha Nettingham

Keytha Nettingham

Director of Housing Operations

Will Sanders

Will Sanders

Director of Information Technology