Troy Broussard

Ông Broussard là chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của DHA từ năm 2015. Ông cũng là Thư ký Hội đồng Quản trị của DHA. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực nhà ở giá phải chăng tại DHA từ năm 1993 tại Bộ phận Tiếp nhận và đã phục vụ cộng đồng thông qua DHA kể từ đó. Ông đam mê công việc mà cơ quan thực hiện để cung cấp các giải pháp nhà ở giá phải chăng và tạo cơ hội phát triển kinh tế cho các khách hàng của mình.

Trước khi trở thành CEO, ông Troy là phó chủ tịch cấp cao và giám đốc điều hành. Trong vai trò này, ông đã lãnh đạo sáng kiến của cơ quan nhằm đảm bảo các khoản đầu tư vốn lớn cho việc tái phát triển các nhà ở công cộng đã cũ của cơ quan. Thông qua chiến dịch này, DHA đã được trao bốn khoản tài trợ HOPE VI – Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ, với tổng giá trị 100 triệu đô-la để xây dựng 3,300 căn nhà cho thuê và cho sở hữu mới giá phải chăng ở miền Bắc Texas. Những khoản đầu tư này đã là chất xúc tác cho sự thay đổi, biến đổi toàn bộ các khu vực lân cận.

Ông cũng lãnh đạo công việc mà cơ quan thực hiện để đảm bảo nó đáp ứng các yêu cầu của Nghị định Đồng ý Walker, một Vụ kiện Tập thể về Phân biệt Đối xử. Vụ kiện đã xác định rằng các căn nhà ở công cộng được xây dựng ở các khu vực thiểu số của thành phố và các quy trình lựa chọn người thuê nhà đã được tiến hành để duy trì tình trạng mất công bằng nhà ở do phân biệt chủng tộc. Người ta cũng xác định rằng một số chương trình nhà ở đã ngăn cản các nhóm thiểu số chuyển nhà đến các khu vực không phải khu vực thiểu số ở Dallas. Vào Tháng Mười Hai năm 2004, dưới sự lãnh đạo của Troy, Tòa án Quận Hoa Kỳ đã công nhận rằng DHA đã hoàn thành lệnh của tòa án trong việc chấm dứt tình trạng mất công bằng nhà ở do phân biệt chủng tộc.

Troy chỉ đạo các chương trình giáo dục của cơ quan. Ông là một người tin tưởng hoàn toàn vào giáo dục như một chất xúc tác trong việc giúp mọi người thoát khỏi chu kỳ đói nghèo. Ông là thành viên của đội ngũ lãnh đạo khi DHA thành lập Quỹ Opportunity Rising, một quỹ phi lợi nhuận tập trung vào giáo dục do DHA tạo ra để cung cấp học bổng cho các học sinh cuối cấp trung học và các cư dân là người trưởng thành của DHA. Quỹ này đã cung cấp các học bổng cho hơn 1,000 học sinh với tổng giá trị hơn 1.4 triệu đô-la trong các quỹ ngoài liên bang.

Troy có bằng Cử nhân về quản trị công cộng tại trường Oklahoma State University. Ông là thành viên của Nhóm Opportunity Dallas Policy Task Force, nhóm Child Poverty Action Lab CEO, và cũng là thành viên hội đồng của Nhóm CEOs Against Cancer của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ.

Đội ngũ Quản lý

Karon Arnold

Karon Arnold

Director of Compliance and Training

Keytha Nettingham

Keytha Nettingham

Director of Housing Operations

Will Sanders

Will Sanders

Director of Information Technology