Debbie Quitugua

Debbie Quitugua là giám đốc các Chương trình Kỹ thuật Vốn tại DHA, nơi bà chịu trách nhiệm phát triển nhà ở giá phải chăng. Bà đã theo học tại Texas A&M University – Commerce, nơi bà đã nhận bằng Cử nhân Khoa học về cả Khoa học Chính trị và Tiếng Anh, cùng với bằng thạc sĩ về hành chính công.

Kể từ khi tham gia DHA với vai trò trợ lý lập kế hoạch vào năm 1990, Debbie đã đảm nhiệm một số vị trí khác trong bộ phận lập kế hoạch và phát triển. Năm 2003, Debbie rời sang làm việc trong khu vực tư nhân tại một công ty tư vấn tài chính hỗ trợ các cơ quan gia cư công cộng nhằm phát triển nhà ở giá phải chăng tại những nơi như Thành phố New York, Puerto Rico và Quận Monterey, CA. Bà trở lại DHA vào năm 2011 với tư cách là giám đốc các Chương trình Kỹ thuật Vốn và giữ chức vụ này kể từ đó.

Debbie đam mê với việc cung cấp cơ hội về nhà ở cho các gia đình có thu nhập thấp để giúp họ đạt được khả năng tự lực và giúp người cao niên có một chỗ ở thoải mái.

Đội ngũ Quản lý

Karon Arnold

Karon Arnold

Director of Compliance and Training

Keytha Nettingham

Keytha Nettingham

Director of Housing Operations

Will Sanders

Will Sanders

Director of Information Technology