TÌM HIỂU VỀ
Chương trình Phiếu Chọn Nhà

COMPASS POINT SELECT:
CHƯƠNG TRÌNH PHIẾU CHỌN NHÀ

Đội ngũ Compass Point Select của DHA quản lý chương trình Phiếu Chọn Nhà (HCV) (trước đây gọi là chương trình Section 8). Chương trình HCV là một giải pháp hỗ trợ tiền thuê nhà nhằm đặt quyền lựa chọn nhà ở vào tay cá nhân hoặc gia đình. DHA thanh toán một phần tiền thuê nhà trực tiếp cho chủ nhà tư nhân. Người tham gia chương trình thanh toán số dư tiền thuê nhà trực tiếp cho chủ nhà tư nhân. Các cơ quan quản lý gia cư công cộng như DHA nhận được các quỹ liên bang từ Bộ Gia Cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD) để quản lý chương trình phiếu chọn.

GHI DANH MỞ

Đội ngũ Compass Point Select của DHA quản lý chương trình Phiếu Chọn Nhà (HCV) (trước đây gọi là chương trình Section 8). Chương trình HCV là một giải pháp hỗ trợ tiền thuê nhà nhằm đặt quyền lựa chọn nhà ở vào tay cá nhân hoặc gia đình. DHA thanh toán một phần tiền thuê nhà trực tiếp cho chủ nhà tư nhân. Người tham gia chương trình thanh toán số dư tiền thuê nhà trực tiếp cho chủ nhà tư nhân. Các cơ quan quản lý gia cư công cộng như DHA nhận được các quỹ liên bang từ Bộ Gia Cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD) để quản lý chương trình phiếu chọn.

DHA đang chấp nhận các đơn sơ lược cho Chương trình Phiếu Chọn Nhà, Chương trình Phiếu Chọn Nhà Định Cư Walker và Chương trình Phiếu Chọn Nhà Chính.

DHA đang Chấp nhận các Đơn Sơ lược cho:

Haga clic AQUÍ para Español.

Nhấp  VÀO ĐÂY để xem bản tiếng Việt.

DHA tiếp tục chấp nhận các đơn sơ lược để tham gia vào Chương trình Phiếu Chọn Nhà, Chương trình Phiếu Chọn Nhà Định Cư Walker, Chương trình Phiếu Chọn Nhà Chính và các chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà Phiếu Chọn theo Dự án trong thời gian Ghi Danh Mở, vốn sẽ tiếp tục mở cửa cho đến khi có thông báo mới. Đôi khi, sẽ có những bổ sung và xóa bỏ đối với danh sách các tòa nhà của DHA tham gia vào chương trình Phiếu Chọn theo Dự án.

Tất cả những người, bao gồm cả những người nộp đơn hiện tại, muốn tham gia vào các chương trình Phiếu Chọn Nhà ở trên phải nộp đơn sơ lược trong thời gian Ghi Danh Mở.

Khi có kinh phí, các gia đình đã nộp đơn sơ lược sẽ được chọn từ cơ sở dữ liệu đơn sơ lược bằng cách chỉ định ngẫu nhiên (rút thăm). Nếu một gia đình được chọn tham gia rút thăm, họ sẽ được thông báo để điền đầy đủ đơn Phiếu Chọn Nhà và sau đó sẽ được đưa vào danh sách chờ của HCV.

Trong Chương trình Phiếu Chọn Nhà, các gia đình có thu nhập hàng năm trước khi trừ thuế từ tất cả các thành viên trong hộ gia đình của họ bằng hoặc thấp hơn Thu nhập Trung bình Khu vực tương ứng với số người trong hộ gia đình của quý vị, như được trình bày trong bảng dưới đây, có thể đủ điều kiện để tham gia vào chương trình.

Trong thời gian ghi danh mở Chương trình Phiếu Chọn Nhà Định Cư Walker, các thành viên thuộc nhóm Định Cư Walker có thu nhập hàng năm trước khi trừ thuế từ tất cả các thành viên trong hộ gia đình của họ bằng hoặc thấp hơn Thu nhập Trung bình Khu vực tương ứng với số người trong hộ gia đình của quý vị, như được trình bày trong bảng dưới đây, có thể đủ điều kiện để tham gia chương trình. Để được coi là đủ điều kiện nhận Phiếu Chọn Định Cư Walker, chủ hộ phải là người Mỹ gốc Phi.

Trong Chương trình Phiếu Chọn Nhà Chính, những người từ 18 đến 61 tuổi, bị khuyết tật và là người vô gia cư với thu nhập hàng năm trước khi trừ thuế từ tất cả các thành viên trong hộ gia đình của họ bằng hoặc thấp hơn Thu nhập Trung bình Khu vực tương ứng với số người trong hộ gia đình của quý vị, như được trình bày trong bảng dưới đây, có thể đủ điều kiện tham gia chương trình. Ngoài ra, quyền ưu tiên sẽ được dành cho những cá nhân được giới thiệu bởi cơ quan cung cấp dịch vụ hỗ trợ được DHA phê duyệt, là những người cam kết cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên tục cho người nộp đơn khi được chọn.

Số Người mỗi Hộ Gia Đình
Giới hạn Thu nhập HCV*
1
$30,200
2
$34,500
3
$38,800
4
$43,100
5
$46,550
6
$50,000
       *Giới hạn thu nhập có thể thay đổi dựa trên tài liệu của HUD. 

ĐỂ NỘP ĐƠN

Các cá nhân quan tâm đến việc nộp đơn sơ lược có thể đăng ký trong thời gian ghi danh mở bằng cách sử dụng bất kỳ máy tính nào được kết nối với mạng internet. Mọi người có thể nộp đơn một cách thuận tiện từ nhà của họ bất cứ lúc nào. Những người cần truy cập vào máy tính hoặc mạng Internet có thể sử dụng máy tính tại bất kỳ chi nhánh nào của Thư viện Công cộng Dallas hoặc tại một ki-ốt máy tính tại văn phòng của DHA tại địa chỉ 2575 Lone Star Drive, Dallas, TX 75212.

Các cá nhân phải có một tài khoản email đang hoạt động. Những người cần địa chỉ email có thể nhận một tài khoản email miễn phí thông qua một nhà cung cấp internet mà họ lựa chọn.

Đơn sơ lược chỉ có thể được điền trực tuyến trong thời gian Ghi Danh Mở. Đơn sơ lược sẽ được lưu trữ trong 18 tháng.

Để nộp đơn sơ lược, hãy nhấp vào liên kết Cổng Thông Tin cho Người Nộp Đơn bên dưới hoặc truy cập địa chỉ web sau: https://onlinedha.securecafe.com/onlineleasing/dha-live/guestlogin.aspx

CỔNG THÔNG TIN CHO NGƯỜI NỘP ĐƠN

Người khuyết tật cần biện pháp điều chỉnh hợp lý có thể liên lạc với DHA theo số 214-640-6815 để được hỗ trợ đặc biệt trong quá trình nộp đơn.

Mọi thắc mắc, quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp văn phòng chúng tôi theo số 214-951-8300.

 Nếu quý vị đã nộp đơn và muốn kiểm tra tình trạng của mình, vui lòng truy cập Cổng Thông Tin Cho Khách Hàng bên dưới.

CỔNG THÔNG TIN CHO KHÁCH HÀNG

YÊU CẦU ĐIỀU TRẦN KHÔNG CHÍNH THỨC

Yêu Cầu Thay Đổi Chỗ Ở

Yêu Cầu Thay Đổi Chỗ Ở – VAWA

Yêu Cầu Thay Đổi Chỗ Ở – Điều Chỉnh Hợp Lý

Xem video này để tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của chương trình Phiếu Chọn Nhà và cách nộp đơn để nhận hỗ trợ.

CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP

Dưới đây là một số nguồn trợ giúp để giúp quý vị hiểu và quản lý tài khoản của mình trong Chương trình Phiếu Chọn Nhà.

Quý vị có cần báo cáo về thay đổi trong thu nhập gia đình hoặc thành phần gia đình không? Quý vị cần cập nhật thông tin cho đội ngũ của chúng tôi khi có những thay đổi. Vui lòng nhấp vào nút bên dưới để bắt đầu quá trình.

CỔNG THÔNG TIN CHO KHÁCH HÀNG

Sau khi quý vị đăng nhập vào cổng thông tin cho khách hàng bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập và mật khẩu hiện có của mình, vui lòng nhấp vào ô “Báo cáo Thay đổi” như ở dưới đây.

CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP

Dưới đây là một số nguồn trợ giúp để giúp quý vị hiểu và quản lý tài khoản của mình trong Chương trình Phiếu Chọn Nhà.

KHÁCH HÀNG HCV HIỆN TẠI

Dưới đây là danh sách Top 10 điều cần ghi nhớ:

  1. Quý vị có 90 ngày để tìm nhà sau ngày cấp phiếu chọn để thuê nhà trước khi nó hết hạn! Quý vị có thể yêu cầu gia hạn nếu gặp khó khăn trong việc thuê nhà. Chúng tôi khuyến nghị quý vị gửi yêu cầu gia hạn 30 ngày trước ngày hết hạn 90 ngày để có thời gian xử lý.
  2. Hỗ trợ phiếu chọn sẽ được chứng nhận lại mỗi năm. Chín mươi ngày trước khi chứng nhận lại hàng năm của quý vị đến hạn, quý vị sẽ nhận được thông báo để bắt đầu thực hiện quá trình này. Điều quan trọng là quý vị phải trả lời tất cả thông tin được yêu cầu một cách kịp thời để không gây ảnh hưởng bất lợi cho hỗ trợ của mình.
  3. Các tiêu chuẩn thanh toán tiền thuê của DHA được sửa đổi mỗi năm. Quý vị cần liên tục thông báo về bất kỳ thay đổi nào đối với tiền thuê nhà của quý vị thông qua chuyên gia cho thuê DHA của quý vị và Cổng Thông Tin cho Khách Hàng.
  4. Làm một người thuê nhà và hàng xóm tốt là rất quan trọng. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quý vị và cũng có thể ảnh hưởng đến các lựa chọn mà các khách hàng Phiếu Chọn Nhà trong tương lai sẽ phải thuê từ cùng một chủ nhà.
  5. Mỗi tháng, các khách hàng của DHA sẽ được mời tham dự cuộc họp hội đồng quản trị của cơ quan, được HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của chúng tôi tổ chức. Quý vị có thể tìm thấy lịch họp trên trang TIN TỨC + SỰ KIỆN.
  6. Các khách hàng của HCV có nghĩa vụ thông báo ngay cho chuyên gia cho thuê DHA được chỉ định của họ về những thông tin cập nhật có thể ảnh hưởng đến việc hỗ trợ Phiếu Chọn Nhà của họ, bao gồm: liệu quý vị có kế hoạch chuyển nhà hay không, trước khi quý vị bổ sung hoặc loại bỏ bất kỳ thành viên nào trong hộ gia đình và liệu thu nhập hộ gia đình của quý vị thay đổi hay không. Việc cố ý cung cấp thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ cho DHA là một hành vi phạm tội.
  7. Những người có phiếu chọn DHA có thể thuê một căn nhà ở bất kỳ đâu trong Thành phố Dallas và khu vực bảy quận thuộc thẩm quyền của DHA. Các quận thuộc thẩm quyền của DHA là: Dallas, Denton, Collin, Ellis, Kaufman, Rockwall và Tarrant.
  8. Những người nộp đơn đã nhận được hỗ trợ phiếu chọn trong khu vực thẩm quyền của DHA từ 12 tháng trở lên và có tình trạng tốt có thể đủ điều kiện để thuê một căn nhà bên ngoài khu vực thẩm quyền của DHA. Điều này được gọi là ‘Quyền Di Dời’ (‘Portability’). Nếu quý vị có ý định thực hiện quyền di dời của mình, vui lòng thông báo cho chuyên gia cho thuê DHA của quý vị để được hỗ trợ.
  9. Các khách hàng của DHA được lựa chọn để tham gia vào Chương trình Gia đình Tự lực (FSS) – được thiết kế để hỗ trợ các gia đình để họ có thể tự lực về kinh tế. Với sự hỗ trợ của các đối tác cộng đồng, Chương trình FSS cung cấp dịch vụ quản lý hồ sơ cá nhân, giáo dục, đào tạo việc làm và các cơ hội để sở hữu nhà cho những người tham gia. Nếu quý vị quan tâm đến chương trình này, vui lòng liên lạc với chuyên gia cho thuê DHA của quý vị hoặc truy cập Cổng Thông Tin Cho Khách Hàng để tìm hiểu thêm về cơ hội FSS.
  10. Những người tham gia chương trình Phiếu Chọn Nhà của DHA đủ điều kiện có thể chuyển đổi phiếu chọn thuê nhà của họ thành Phiếu Sở Hữu Nhà. DHA có chương trình sở hữu nhà cho các khách hàng Phiếu Chọn Nhà, cho phép những người mua nhà lần đầu sử dụng hỗ trợ phiếu chọn để mua nhà. Đối với chương trình này, ‘người mua nhà lần đầu’ được định nghĩa là người không có khoản thế chấp trong vòng ba năm qua. Nếu quý vị là khách hàng Phiếu Chọn Nhà, ‘người mua nhà lần đầu’ và có thể đủ điều kiện để được vay thế chấp dựa trên thu nhập hộ gia đình, xếp hạng tín dụng và nợ của mình, thì quý vị có thể đủ điều kiện để tham gia vào chương trình Phiếu Sở Hữu Nhà. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với chuyên gia cho thuê DHA của quý vị hoặc Cổng Thông Tin Cho Khách Hàng.

CÁC BÀI TRÌNH BÀY VỀ PHIẾU CHỌN NHÀ

Đây là những bài trình bày được ghi lại để hướng dẫn quý vị những thông tin cần biết. Vui lòng dành thời gian tại một nơi yên tĩnh để xem những bài trình bài này và ghi chép lại để giúp quý vị ghi nhớ những chi tiết quan trọng.

Xem Phần 1

Xem Phần 2

REFERENCE MATERIALS

THE HOUSING CHOICE VOUCHER PROGRAM ADMINISTRATIVE PLAN

The Housing Choice Voucher Administrative Plan establishes policies for functions and operations that are not governed by Federal regulations for the Housing Choice Voucher Program and other special programs administered by the Authority. The Administrative Plan covers both admission to and continued participation in the Housing Choice Voucher program.

REVIEW THE PLAN

HOUSING QUALITY STANDARDS (HQS) GUIDELINES

This packet details all of the Housing Quality Standards that landlords must abide by to ensure they meet the minimum criteria necessary for the health and safety of program participants. In addition, this may also assist you with locating a unit to rent that meets the requirements of DHA HQS standards.

REVIEW THE GUIDELINES

FOR ADDITIONAL INFORMATION ABOUT THE HCV PROGRAM, PLEASE VISIT:

THE HUD WEBSITE

RESOURCES FOR FINDING A HOME

WWW.APARTMENTFINDER.COM
WWW.APARTMENTLIST.COM
WWW.FORRENT.COM
WWW.GOSECTION8.COM
WWW.RENT.COM
WWW.TRULIA.COM
WWW.ZILLOW.COM

PROJECT-BASED VOUCHERS

Project-based vouchers (PBVs) are a component of DHA’s Housing Choice Voucher program. No additional funding is allocated by HUD for PBVs.

Project-based vouchers provide rental housing assistance to low-income households in privately owned and managed rental units. The rental subsidy stays with the building. When the assisted tenant moves out, the rental assistance remains with the building for the next eligible occupant.

The amount of rental housing assistance is the same in both the PBV and the HCV program. The DHA PBV units are listed in the table below. If you are interested in any of these properties, contact the property manager and/or add the property you are interested in to your preliminary application on the applicant portal.

SEE THE LIST OF PROJECT-BASED VOUCHER PROPERTIES

FORMS + PAYMENT STANDARDS

Documenting information is an important part of the process for providing you with housing assistance. We know it’s not an easy thing to keep track of and it isn’t fun, but having everything in order helps ensure you don’t have issues with securing and maintaining your housing assistance. Below are a few forms you should become familiar with.

REQUEST FOR REASONABLE ACCOMMODATION FORM

This form is to be used by an individual with a disability who is applying for housing assistance or who is currently a participant in the programs administered by DHA Housing Solutions for North Texas. This form is used to request an accommodation, i.e., a change, an exception, or an adjustment to a rule, policy, practice, or service, or a modification that may be necessary for a person with a disability to have an equal opportunity to use and enjoy a dwelling.

VIEW THE FORM

REQUEST FOR TENANCY APPROVAL FORM

The Request for Tenancy Approval is a form that the voucher holder and the landlord need to complete. This form is typically completed when you have found a unit in which you would like to reside and where the landlord is willing to rent the unit to you with HCV assistance. After completion, the form must be returned to DHA as quickly as possible. Upon receipt, DHA will start the process of determining if the unit you selected qualifies for the program.

VIEW THE FORM

UTILITY ALLOWANCE SCHEDULE (FOR AN APARTMENT/CONDO/TOWNHOUSE)

The Utility Allowance Schedule provides an estimate of the cost of tenant paid utilities by bedroom size and unit type. The Utility Allowance schedule can be used with the Request for Tenancy Approval form to identify the estimate of tenant paid utilities at the selected dwelling unit. This schedule can be used to determine the estimate of tenant-paid utilities for a multifamily apartment, condominium or townhouse unit.

VIEW THE SCHEDULE 2018

VIEW THE SCHEDULE 2019

VIEW THE SCHEDULE 2020

UTILITY ALLOWANCE SCHEDULE (FOR SINGLE-FAMILY/DUPLEX HOME)

The schedule can be used to determine the estimate of tenant-paid utilities for a single family or duplex unit.

VIEW THE SCHEDULE 2018

VIEW THE SCHEDULE 2019

VIEW THE SCHEDULE 2020

HCV PAYMENT STANDARDS

HCV Payment Standards are based on the HUD published Fair Market Rents (FMRs). Public Housing Agencies are permitted to establish payment standards between 90% and 100% of the HUD Fair Market Rents. The Payment Standard is one of several variables in the HUD formula for calculating the amount of the monthly housing assistance payment to the landlord and the tenant share of the rent.

DHA’s payment standards vary by zip code and voucher size which typically corresponds to the number of bedrooms in the dwelling unit. Currently, DHA’s payment standards are at 110% of the HUD published Fair Market Rents. Typically, HUD updates the FMRs annually.

VIEW PAYMENT STANDARDS

HCV PAYMENT STANDARDS FOR WALKER COMMUNITIES

Qualified Walker Voucher participants are responsible to identify rental housing in areas of high opportunity. Walker Voucher participants use a Payment Standard Schedule specifically for their type housing voucher which is set at 125% of the Fair Market Rents by zip code by voucher size.

More information about Walker Targeted Areas can be found here: http://opportunitymoves.org/faq

WALKER PAYMENT STANDARDS

PAYMENT STANDARDS FOR TARRANT COUNTY

This schedule provides an overview of the amounts of rental assistance DHA is allowed to provide based on zip code and size of home for vouchers holders who plan to reside in Tarrant County.

TARRANT COUNTY PAYMENT STANDARDS

REQUEST TO RELOCATE

If you would like to request a relocation, please use one of the three forms below. 

Yêu Cầu Thay Đổi Chỗ Ở

Yêu Cầu Thay Đổi Chỗ Ở – VAWA

Yêu Cầu Thay Đổi Chỗ Ở – Điều Chỉnh Hợp Lý

INTERESTED IN RELOCATING TO DALLAS WITH YOUR HOUSING VOUCHER?

If you have received a housing choice voucher from a public housing agency other than DHA and you would like to move to Dallas or an area within DHA’s jurisdiction, you can transfer your housing voucher to DHA. Housing Choice Voucher participants have the right to exercise the portability features of their housing voucher. To initiate the transfer of your housing voucher, notify your public housing agency. They will assist you in initiating the transfer process.

Upon receipt of an incoming housing voucher, PHAs have the option of absorbing the incoming voucher into their program or utilizing the issuing PHAs voucher and billing the issuing PHA for the housing expenses. As a part of our goal to make affordable housing more accessible, DHA is currently billing the issuing PHA for all incoming portability housing vouchers.

Housing voucher participants relocating to Dallas, Texas will be required to pass a criminal background check and participate in an orientation briefing. Following DHA’s receipt of portability documents from the initial housing authority DHA will schedule your orientation briefing. Please ensure that your contact information (mailing address, telephone number and email address) on the portability forms are correct . DHA will contact you about your briefing appointment by mail or email.

Contact us with any questions on how we can help!

CONTACT US

Yêu Cầu Thay Đổi Chỗ Ở

HCV PAYMENT STANDARDS

HCV Payment Standards are based on the HUD published Fair Market Rents (FMRs). Public Housing Agencies are permitted to establish payment standards between 90% and 110% of the HUD Fair Market Rents. The Payment Standard is one of several variables in the HUD formula for calculating the amount of the monthly housing assistance payment to the landlord and the tenant share of the rent.

DHA’s payment standards vary by zip code and voucher size which typically corresponds to the number of bedrooms in the dwelling unit. Currently, DHA’s payment standards are at 110% of the HUD published Fair Market Rents. Typically, HUD updates the FMRs annually.

VIEW PAYMENT STANDARDS

HCV PAYMENT STANDARDS FOR WALKER COMMUNITIES

Qualified Walker Voucher participants are responsible to identify rental housing in areas of high opportunity. Walker Voucher participants use a Payment Standard Schedule specifically for their type housing voucher which is set at 125% of the Fair Market Rents by zip code by voucher size.

More information about Walker Targeted Areas can be found here: http://opportunitymoves.org/faq

WALKER PAYMENT STANDARDS

PAYMENT STANDARDS FOR TARRANT COUNTY

This schedule provides an overview of the amounts of rental assistance DHA is allowed to provide based on zip code and size of home for vouchers holders who plan to reside in Tarrant County.

TARRANT COUNTY PAYMENT STANDARDS

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ HCV/SECTION 8

The Housing Choice Voucher program is the federal government’s major program for assisting very low-income families, the elderly, and the disabled to afford decent, safe, and sanitary housing in the private market. Since housing assistance is provided on behalf of the family or individual, participants can find their own housing, including single-family homes, townhouses and apartments.

The participant is free to choose any housing that meets the requirements of the program and is not limited to units located in subsidized housing projects. The property owner must be willing to rent their unit to the participant and must be willing to accept their Housing Voucher.

Housing Choice Vouchers are administered locally by public housing agencies (PHAs). The PHAs receive federal funds from the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) to administer the voucher program.

A family that is issued a housing voucher is responsible for finding a suitable housing unit of the family’s choice where the owner agrees to rent under the program. This unit may include the family’s present residence. Rental units must meet minimum standards of health and safety, as determined by the PHA inspection using HUD Housing Quality Standards.

A housing subsidy is paid to the landlord directly by the PHA on behalf of the participating family. The family then pays the difference between the actual rent charged by the landlord and the amount subsidized by the program. Under certain circumstances, if authorized by the PHA, a family may use its voucher to purchase a home.

Eligibility for a housing voucher is determined by the PHA based on the total annual gross income and family size and is limited to U.S. citizens and specified categories of non-citizens who have eligible immigration status. In general, the family’s income may not exceed 50 percent of the area median income for the county or metropolitan area in which the family chooses to live. By law, a PHA must provide 75 percent of its voucher to applicants whose incomes do not exceed 30 percent of the area median income. Median income levels are published by HUD and vary by location. The income limits for this area and various family sizes can be downloaded HERE.

During the application process, the PHA will collect information on family income, assets, and family composition. The PHA will verify this information with other local agencies, your employer and bank, and will use the information to determine program eligibility and the amount of the housing assistance payment.

If the PHA determines that your family is eligible, the PHA will put your name on a waiting list, unless it is able to assist you immediately. Once your name is reached on the waiting list, the PHA will contact you and issue to you a housing voucher.

If you are interested in applying for a voucher with DHA, please visit the DHA APPLICANT PORTAL to submit a preliminary application or the Public Housing Authority in your area.

DHA has adopted new technology and processes that allow for continuous open enrollment so that more families will have the opportunity to apply for rental housing assistance. DHA will only accept applications online. To ensure the application process is accessible, equitable, and available to all, applications will be randomly selected from the waiting list. Time and date of application will not be used to establish an applicant’s position on the waiting list. Therefore; there is no advantage to apply early. Application status on the waiting list will be available online and applications will be retained for 18 months.

Applicants without access to the internet are welcome to use computers at any branch of the Dallas Public Library or a kiosk at the DHA Services HQ office located at 2575 Lone Star Drive, Dallas, TX, 75212, or 3939 N Hampton Rd. Dallas, TX 75212 between the hours of 8:00 am to 5:00 pm Monday through Thursday and on Fridays from 8 am to noon.

Applicants with physical disability needing assistance to apply may contact DHA during Open Enrollment at 214-640-5605. To apply, applicants must have an active email account. Applicants in need of an email address may register for a free email account through an internet provider of their choice.

Since the demand for housing assistance often exceeds the limited resources available to HUD and the local housing agencies, long waiting periods are common. In fact, a PHA may close its waiting list when it has more families on the list than can be assisted in the near future.

PHAs may establish local preferences for selecting applicants from its waiting list. For example, PHAs may give a preference to a family that is (1) homeless or living in substandard housing, (2) paying more than 30 percent of its income for rent, or (3) involuntarily displaced. Families who qualify for any of the PHAs local preferences move ahead of other families on the list who do not qualify for any preference. Each PHA has the discretion to establish local preferences to reflect the housing needs and priorities of its particular community.

The Housing Choice Voucher program places the choice of housing in the hands of the individual family. A very low-income family that is selected by the PHA to participate is encouraged to consider several housing choices to secure the best housing for the family needs. A housing voucher holder is advised of the unit size for which it is eligible based on family size and composition.

The housing unit selected by the family must meet an acceptable level of health and safety before the PHA can approve the unit. When the voucher holder finds a unit that it wishes to occupy and reaches an agreement with the landlord over the lease terms, the PHA must inspect the dwelling and determine that the rent requested is reasonable.

The PHA determines a payment standard that is the amount generally needed to rent a moderately-priced dwelling unit in the local housing market and that is used to calculate the amount of housing assistance a family will receive. However, the payment standard does not limit and does not affect the amount of rent a landlord may charge or the family may pay. A family which receives a housing voucher can select a unit with a rent that is below or above the payment standard.

The housing voucher family must pay 30 percent of its monthly adjusted gross income for rent and utilities, and if the unit rent is greater than the payment standard the family is required to pay the additional amount. By law, whenever a family moves to a new unit where the rent exceeds the payment standard, the family may not pay more than 40 percent of its adjusted monthly income for rent.

The PHA calculates the maximum amount of housing assistance allowable. The maximum housing assistance is generally the lesser of the payment standard minus 30 percent of the family’s monthly adjusted income or the gross rent for the unit minus 30 percent of monthly adjusted income.

Yes. Payment standards represent the maximum amount of subsidy DHA can provide a family participating in the HCV program. The payment standards are based on HUD Fair Market rents. In Dallas, payment standards are established by zip code and number of bedrooms per unit, which is also known as the ‘Small-area Fair Market Rents’ (SAFMR).

Yes. A family’s housing needs change over time with changes in family size, job locations, and for other reasons. The Housing Choice Voucher program provides the opportunity for participants to select rental housing outside the operating jurisdiction of the public housing agency that issued the housing choice voucher.

DHA’s jurisdiction covers seven counties: Collin, Dallas, Denton, Ellis, Kaufman, Rockwall, and Tarrant. A participant with a Housing Voucher from DHA can reside in any of these seven counties with their DHA Housing Voucher. The Housing Choice Voucher program also provides DHA Housing Voucher participants the right to use their Housing Voucher outside of these seven counties in Texas or in other states within the contiguous United States.

Families with a DHA Housing Voucher that would like to move to another jurisdiction exercising their right to portability may do so at the end of the term of their lease agreement, which generally coincides with their annual recertification.

If you are a participant in the DHA Housing Choice Voucher program and you would like to relocate outside DHA’s seven-county jurisdiction, please notify your Leasing Professional at DHA during your annual recertification.

More Information about the Portability Process: Typically, the Housing Choice Voucher program participant would notify the public housing agency that issued their housing voucher about their interest in relocating to another jurisdiction. The participant would also inform the public housing agency about the jurisdiction or location in which they would like to relocate. The issuing public housing agency would review the client’s records including their lease agreement and determine if and when they are available to move. While public housing agency procedures may vary, DHA would require the participant to issue written notice to DHA and to the landlord of their interest in relocating to another unit, and identify a proposed move-out date. Notice to DHA would also need to include the jurisdiction or area in which they plan to move to. DHA would transmit a HUD Portability form along with other required information to the receiving public housing agency initiating the process of transferring the client’s DHA housing choice voucher records to the public housing agency in the jurisdiction in which the participant intends to move. DHA would notify the participant about the transfer of records and provide the client with the public housing agency’s contact information. The receiving public housing agency would determine if they will administer DHA’s Housing Voucher or issue the client a housing voucher from their jurisdiction. The receiving public housing agency will communicate its decision to DHA and to the client. The receiving public housing agency will manage communications with the client and will process the unit selected by the client by performing the unit inspection and determine rent reasonableness after receiving the Request for Tenancy Approval form completed by the client and the prospective property owner or property manager.  The receiving public housing agency is responsible for preparing the Housing Assistance Payments contract and for issuing the monthly rental housing assistance payments and managing the Housing Choice Voucher rental housing assistance for the client in the new jurisdiction.

After a PHA approves an eligible family’s housing unit, the family and the landlord sign a lease and, at the same time, the landlord and the PHA sign a housing assistance payments contract that runs for the same term as the lease. This means that everyone — tenant, landlord and PHA — has obligations and responsibilities under the voucher program.

Tenant’s Obligations: When a family selects a housing unit, and the PHA approves the unit and lease, the family signs a lease with the landlord for at least one year. The tenant may be required to pay a security deposit to the landlord. After the first year the landlord may initiate a new lease or allow the family to remain in the unit on a month-to-month lease.
When the family is settled in a new home, the family is expected to comply with the lease and the program requirements, pay its share of rent on time, maintain the unit in good condition, be a good neighbor and notify the PHA of any changes in income or family composition.

Landlord’s Obligations: The role of the landlord in the voucher program is to provide decent, safe, and sanitary housing to a tenant at a reasonable rent. The dwelling unit must pass the program’s housing quality standards and be maintained up to those standards as long as the owner receives housing assistance payments. In addition, the landlord is expected to provide the services agreed to as part of the lease signed with the tenant and the contract signed with the PHA. The landlord is responsible for notifying DHA when the tenant vacates the unit.

Housing Authority’s Obligations: The PHA that administers the voucher program provides a family with the housing assistance that enables the family to seek suitable housing and the PHA enters into a contract with the landlord to provide housing assistance payments on behalf of the family. If the landlord fails to meet the owner’s obligations under the lease, the PHA has the right and responsibility to terminate assistance payments. The PHA must reexamine the family’s income and composition at least annually and must inspect each unit at least bi-annually to ensure that it meets minimum housing quality standards.

HUD’s Role: HUD is the governing agency that creates the policy and regulations for the HCV program. HUD also provides federal funds to allow PHAs to make housing assistance payments on behalf of the families. HUD also pays the PHA a fee for the costs of administering the program. HUD monitors PHA administration of the program to ensure program rules are properly followed.

If you need rental assistance, you can submit a preliminary application for a DHA voucher online during open enrollment on the APPLICANT PORTAL.

The amount of financial assistance is dependent of numerous factors and will vary for each individual. The federal formula for determining the amount of the monthly Housing Assistance Payment is a standardized formula used for all participants however the results will vary due to the unique differences in household income and other factors. Factors involved in the determination of rental assistance include; annual household income, allowances, deductions, HUD Fair Market Rents, Payment Standards, Utility Allowance, and the Contract Rent.

In general, Voucher participants pay 30 percent of their household income for rent. DHA pays the balance of the rent. In all instances DHA computes the Tenant Share of rent and the Housing Assistance Payment amounts and notifies both tenant and landlord of the amounts.

The monthly tenant payment is generally 30 percent of the family’s adjusted monthly income.

You can apply at another PHA. Because the Housing Choice Voucher program is a federal program, applicants may apply in any jurisdiction where a public housing agency is accepting applications. However, applicants who are selected from a waiting list are required to reside for at least one year in the jurisdiction of the agency that provides the housing voucher.

The need for housing assistance far exceeds the available supply of funding required to support everyone in need of rental housing assistance. As a result, public housing agencies assist as many households as their allocation of funding can serve and maintains a waiting list for those it hopes to serve in the future. While the waiting time will vary with each agency rest assured the public housing agency will contact you as soon as possible.

At DHA preliminary applications remain active/valid up to 18 months. DHA selects applicants from the waiting list by lottery. As a result, the status information applicants will obtain from DHA is if their position on the waiting list is active or inactive. If an applicant has not been selected from the waiting list for housing assistance within 18 months, they will need to reapply.

If you are interested in applying for a Housing Choice Voucher or an affordable rental unit owned by DHA you can go to the Applicant Portal. If you have already applied you can use the APPLICANT PORTAL to check the status of your application.

There are several websites and apps that provide listings of rental vacancies such as Go Section 8 and others. Detailed information is provided to DHA Housing Choice Voucher clients during the orientation briefing on finding a rental home.

You can also use these resources to help find a prospective rental:

www.apartments.com
www.apartmentfinder.com
www.apartmentlist.com
www.Forrent.com
www.gosection8.com
www.rent.com
www.trulia.com
www.zillow.com

No. However, HCV program participants must complete a recertification annually to confirm they are eligible for continued rental housing assistance. HCV program participants are not required to reapply. While there is no formal end date to housing assistance nationally, participants remain on the program for an average of five years.

A “Walker Targeted Area” is an area defined by the court in the Walker v. HUD case. WTAs are census tracts where (according to the most recent Census data):*

– the poverty rate is 22.3% or lower;
– the Black population is 25.7% or lower; and
– there is no public housing.

If you have a Walker Settlement Voucher, which is a special voucher issued by DHA, you must find housing in a Walker Targeted Area. Like regular DHA housing choice vouchers, Walker Settlement Vouchers may be used in Collin, Dallas, Denton, Ellis, Kaufman, Rockwall and Tarrant counties.

No.

Persons participating in the Housing Choice Voucher program can contact DHA representatives for guidance.

Alternatively, other residents can contact the Apartment Association of Greater Dallas or Legal Aide of Northwest Texas for support and guidance.

Yes. Participants in the HCV program may have their rental assistance voucher converted into a Homeownership Voucher. Participants would need to have adequate income and credit rating to qualify for a mortgage from a private lender. The participant may be eligible for monthly financial assistance to be used to help pay the monthly mortgage. To learn more about this program, please visit the Homeownership page of our website.

Yes, landlords may collect a security deposit that is customary, reasonable and comparable to security deposits collected for similar, unassisted units in the area.  The Authority prohibits security deposits in excess of private market practice or in excess of amounts charged to unassisted tenants. For participants that use their voucher for the unit in which they have been residing and have paid the security deposit prior to move in, any additional amounts that the landlord seeks to charge for security deposit in this instance must be settled prior to the start of housing assistance.

DHA strongly recommends voucher participants to utilize free resources that are readily available in the market place.  Resources such as ApartmentFinder.com, Zillow, and many other provide a list of vacant available rental listings in real time. Additionally GoSection8 provides a list of rental units that may be available for rent to persons with a Housing Voucher.

The information provided by GoSection8 also contains a list of accessible dwelling units. GoSection8 can be contacted at www.GoSection8.com or at 1-866-466-7328.  If you are unable to access the GoSection8 web site or its data you may contact DHA for a list of accessible units known to DHA that may be available for rent.

The term of the voucher is the amount of time the voucher recipient has available to search for suitable rental housing.  The initial voucher term is 90 calendar days (120 days for Walker Settlement Vouchers and VASH vouchers). The voucher recipient is responsible to select rental housing of their choice, complete a leasing packet, including the Request for Tenancy Approval form, and return the completed form(s) to DHA before the term of their voucher expires.

Requests for an extension may be considered on a case-by-case basis due to documented, extenuating circumstances or as a reasonable accommodation for persons with a disability.

A family seeking an extension of the voucher term must submit a request for reasonable accommodation, and the request must be made before the voucher expires.  In addition, the Authority may extend the voucher when the rental market is tight (vacancy rates are low for housing in the Payment Standard range and few units are available).

CÁC LIÊN LẠC QUAN TRỌNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHIẾU CHỌN NHÀ

Để cập nhật thông tin/thắc mắc về các gói RFTA/thuê nhà của quý vị:
LLSERVICES@DHANTX.COM

Để biết thông tin về tình trạng thanh tra:
HQSDISPATCH@DHANTX.COM

Để biết thông tin cập nhật về thanh toán, vui lòng kiểm tra tài khoản của quý vị trên:

CỔNG THÔNG TIN CHO KHÁCH HÀNG