TÌM HIỂU VỀ
Chương trình Phiếu Chọn Nhà

COMPASS POINT SELECT:
CHƯƠNG TRÌNH PHIẾU CHỌN NHÀ

Đội ngũ Compass Point Select của DHA quản lý chương trình Phiếu Chọn Nhà (HCV) (trước đây gọi là chương trình Section 8). Chương trình HCV là một giải pháp hỗ trợ tiền thuê nhà nhằm đặt quyền lựa chọn nhà ở vào tay cá nhân hoặc gia đình. DHA thanh toán một phần tiền thuê nhà trực tiếp cho chủ nhà tư nhân. Người tham gia chương trình thanh toán số dư tiền thuê nhà trực tiếp cho chủ nhà tư nhân. Các cơ quan quản lý gia cư công cộng như DHA nhận được các quỹ liên bang từ Bộ Gia Cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD) để quản lý chương trình phiếu chọn.

 

GHI DANH MỞ

Đội ngũ Compass Point Select của DHA quản lý chương trình Phiếu Chọn Nhà (HCV) (trước đây gọi là chương trình Section 8). Chương trình HCV là một giải pháp hỗ trợ tiền thuê nhà nhằm đặt quyền lựa chọn nhà ở vào tay cá nhân hoặc gia đình. DHA thanh toán một phần tiền thuê nhà trực tiếp cho chủ nhà tư nhân. Người tham gia chương trình thanh toán số dư tiền thuê nhà trực tiếp cho chủ nhà tư nhân. Các cơ quan quản lý gia cư công cộng như DHA nhận được các quỹ liên bang từ Bộ Gia Cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD) để quản lý chương trình phiếu chọn.

DHA đang chấp nhận các đơn sơ lược cho Chương trình Phiếu Chọn Nhà, Chương trình Phiếu Chọn Nhà Định Cư Walker và Chương trình Phiếu Chọn Nhà Chính.

DHA đang Chấp nhận các Đơn Sơ lược cho:

Haga clic AQUÍ para Español.

Nhấp  VÀO ĐÂY để xem bản tiếng Việt.

DHA tiếp tục chấp nhận các đơn sơ lược để tham gia vào Chương trình Phiếu Chọn Nhà, Chương trình Phiếu Chọn Nhà Định Cư Walker, Chương trình Phiếu Chọn Nhà Chính và các chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà Phiếu Chọn theo Dự án trong thời gian Ghi Danh Mở, vốn sẽ tiếp tục mở cửa cho đến khi có thông báo mới. Đôi khi, sẽ có những bổ sung và xóa bỏ đối với danh sách các tòa nhà của DHA tham gia vào chương trình Phiếu Chọn theo Dự án.

Tất cả những người, bao gồm cả những người nộp đơn hiện tại, muốn tham gia vào các chương trình Phiếu Chọn Nhà ở trên phải nộp đơn sơ lược trong thời gian Ghi Danh Mở.

Khi có kinh phí, các gia đình đã nộp đơn sơ lược sẽ được chọn từ cơ sở dữ liệu đơn sơ lược bằng cách chỉ định ngẫu nhiên (rút thăm). Nếu một gia đình được chọn tham gia rút thăm, họ sẽ được thông báo để điền đầy đủ đơn Phiếu Chọn Nhà và sau đó sẽ được đưa vào danh sách chờ của HCV.

Trong Chương trình Phiếu Chọn Nhà, các gia đình có thu nhập hàng năm trước khi trừ thuế từ tất cả các thành viên trong hộ gia đình của họ bằng hoặc thấp hơn Thu nhập Trung bình Khu vực tương ứng với số người trong hộ gia đình của quý vị, như được trình bày trong bảng dưới đây, có thể đủ điều kiện để tham gia vào chương trình.

Trong thời gian ghi danh mở Chương trình Phiếu Chọn Nhà Định Cư Walker, các thành viên thuộc nhóm Định Cư Walker có thu nhập hàng năm trước khi trừ thuế từ tất cả các thành viên trong hộ gia đình của họ bằng hoặc thấp hơn Thu nhập Trung bình Khu vực tương ứng với số người trong hộ gia đình của quý vị, như được trình bày trong bảng dưới đây, có thể đủ điều kiện để tham gia chương trình. Để được coi là đủ điều kiện nhận Phiếu Chọn Định Cư Walker, chủ hộ phải là người Mỹ gốc Phi.

Trong Chương trình Phiếu Chọn Nhà Chính, những người từ 18 đến 61 tuổi, bị khuyết tật và là người vô gia cư với thu nhập hàng năm trước khi trừ thuế từ tất cả các thành viên trong hộ gia đình của họ bằng hoặc thấp hơn Thu nhập Trung bình Khu vực tương ứng với số người trong hộ gia đình của quý vị, như được trình bày trong bảng dưới đây, có thể đủ điều kiện tham gia chương trình. Ngoài ra, quyền ưu tiên sẽ được dành cho những cá nhân được giới thiệu bởi cơ quan cung cấp dịch vụ hỗ trợ được DHA phê duyệt, là những người cam kết cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên tục cho người nộp đơn khi được chọn.

Số Người mỗi Hộ Gia Đình
Giới hạn Thu nhập HCV*
1
$30,200
2
$34,500
3
$38,800
4
$43,100
5
$46,550
6
$50,000
       *Giới hạn thu nhập có thể thay đổi dựa trên tài liệu của HUD. 

 

ĐỂ NỘP ĐƠN

Các cá nhân quan tâm đến việc nộp đơn sơ lược có thể đăng ký trong thời gian ghi danh mở bằng cách sử dụng bất kỳ máy tính nào được kết nối với mạng internet. Mọi người có thể nộp đơn một cách thuận tiện từ nhà của họ bất cứ lúc nào. Những người cần truy cập vào máy tính hoặc mạng Internet có thể sử dụng máy tính tại bất kỳ chi nhánh nào của Thư viện Công cộng Dallas hoặc tại một ki-ốt máy tính tại văn phòng của DHA tại địa chỉ 2575 Lone Star Drive, Dallas, TX 75212.

Các cá nhân phải có một tài khoản email đang hoạt động. Những người cần địa chỉ email có thể nhận một tài khoản email miễn phí thông qua một nhà cung cấp internet mà họ lựa chọn.

Đơn sơ lược chỉ có thể được điền trực tuyến trong thời gian Ghi Danh Mở. Đơn sơ lược sẽ được lưu trữ trong 18 tháng.

Để nộp đơn sơ lược, hãy nhấp vào liên kết Cổng Thông Tin cho Người Nộp Đơn bên dưới hoặc truy cập địa chỉ web sau: https://onlinedha.securecafe.com/onlineleasing/dha-live/guestlogin.aspx

CỔNG THÔNG TIN CHO NGƯỜI NỘP ĐƠN

Người khuyết tật cần biện pháp điều chỉnh hợp lý có thể liên lạc với DHA theo số 214-640-6815 để được hỗ trợ đặc biệt trong quá trình nộp đơn.

Mọi thắc mắc, quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp văn phòng chúng tôi theo số 214-951-8300.

 Nếu quý vị đã nộp đơn và muốn kiểm tra tình trạng của mình, vui lòng truy cập Cổng Thông Tin Cho Khách Hàng bên dưới.

CỔNG THÔNG TIN CHO KHÁCH HÀNG

YÊU CẦU ĐIỀU TRẦN KHÔNG CHÍNH THỨC

Xem video này để tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của chương trình Phiếu Chọn Nhà và cách nộp đơn để nhận hỗ trợ.

 

CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP

Dưới đây là một số nguồn trợ giúp để giúp quý vị hiểu và quản lý tài khoản của mình trong Chương trình Phiếu Chọn Nhà.

Quý vị có cần báo cáo về thay đổi trong thu nhập gia đình hoặc thành phần gia đình không? Quý vị cần cập nhật thông tin cho đội ngũ của chúng tôi khi có những thay đổi. Vui lòng nhấp vào nút bên dưới để bắt đầu quá trình.

CỔNG THÔNG TIN CHO KHÁCH HÀNG

Sau khi quý vị đăng nhập vào cổng thông tin cho khách hàng bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập và mật khẩu hiện có của mình, vui lòng nhấp vào ô “Báo cáo Thay đổi” như ở dưới đây.

CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP

Dưới đây là một số nguồn trợ giúp để giúp quý vị hiểu và quản lý tài khoản của mình trong Chương trình Phiếu Chọn Nhà.

KHÁCH HÀNG HCV HIỆN TẠI

Dưới đây là danh sách Top 10 điều cần ghi nhớ:

  1. Quý vị có 90 ngày để tìm nhà sau ngày cấp phiếu chọn để thuê nhà trước khi nó hết hạn! Quý vị có thể yêu cầu gia hạn nếu gặp khó khăn trong việc thuê nhà. Chúng tôi khuyến nghị quý vị gửi yêu cầu gia hạn 30 ngày trước ngày hết hạn 90 ngày để có thời gian xử lý.
  2. Hỗ trợ phiếu chọn sẽ được chứng nhận lại mỗi năm. Chín mươi ngày trước khi chứng nhận lại hàng năm của quý vị đến hạn, quý vị sẽ nhận được thông báo để bắt đầu thực hiện quá trình này. Điều quan trọng là quý vị phải trả lời tất cả thông tin được yêu cầu một cách kịp thời để không gây ảnh hưởng bất lợi cho hỗ trợ của mình.
  3. Các tiêu chuẩn thanh toán tiền thuê của DHA được sửa đổi mỗi năm. Quý vị cần liên tục thông báo về bất kỳ thay đổi nào đối với tiền thuê nhà của quý vị thông qua chuyên gia cho thuê DHA của quý vị và Cổng Thông Tin cho Khách Hàng.
  4. Làm một người thuê nhà và hàng xóm tốt là rất quan trọng. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quý vị và cũng có thể ảnh hưởng đến các lựa chọn mà các khách hàng Phiếu Chọn Nhà trong tương lai sẽ phải thuê từ cùng một chủ nhà.
  5. Mỗi tháng, các khách hàng của DHA sẽ được mời tham dự cuộc họp hội đồng quản trị của cơ quan, được HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của chúng tôi tổ chức. Quý vị có thể tìm thấy lịch họp trên trang TIN TỨC + SỰ KIỆN.
  6. Các khách hàng của HCV có nghĩa vụ thông báo ngay cho chuyên gia cho thuê DHA được chỉ định của họ về những thông tin cập nhật có thể ảnh hưởng đến việc hỗ trợ Phiếu Chọn Nhà của họ, bao gồm: liệu quý vị có kế hoạch chuyển nhà hay không, trước khi quý vị bổ sung hoặc loại bỏ bất kỳ thành viên nào trong hộ gia đình và liệu thu nhập hộ gia đình của quý vị thay đổi hay không. Việc cố ý cung cấp thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ cho DHA là một hành vi phạm tội.
  7. Những người có phiếu chọn DHA có thể thuê một căn nhà ở bất kỳ đâu trong Thành phố Dallas và khu vực bảy quận thuộc thẩm quyền của DHA. Các quận thuộc thẩm quyền của DHA là: Dallas, Denton, Collin, Ellis, Kaufman, Rockwall và Tarrant.
  8. Những người nộp đơn đã nhận được hỗ trợ phiếu chọn trong khu vực thẩm quyền của DHA từ 12 tháng trở lên và có tình trạng tốt có thể đủ điều kiện để thuê một căn nhà bên ngoài khu vực thẩm quyền của DHA. Điều này được gọi là ‘Quyền Di Dời’ (‘Portability’). Nếu quý vị có ý định thực hiện quyền di dời của mình, vui lòng thông báo cho chuyên gia cho thuê DHA của quý vị để được hỗ trợ.
  9. Các khách hàng của DHA được lựa chọn để tham gia vào Chương trình Gia đình Tự lực (FSS) – được thiết kế để hỗ trợ các gia đình để họ có thể tự lực về kinh tế. Với sự hỗ trợ của các đối tác cộng đồng, Chương trình FSS cung cấp dịch vụ quản lý hồ sơ cá nhân, giáo dục, đào tạo việc làm và các cơ hội để sở hữu nhà cho những người tham gia. Nếu quý vị quan tâm đến chương trình này, vui lòng liên lạc với chuyên gia cho thuê DHA của quý vị hoặc truy cập Cổng Thông Tin Cho Khách Hàng để tìm hiểu thêm về cơ hội FSS.
  10. Những người tham gia chương trình Phiếu Chọn Nhà của DHA đủ điều kiện có thể chuyển đổi phiếu chọn thuê nhà của họ thành Phiếu Sở Hữu Nhà. DHA có chương trình sở hữu nhà cho các khách hàng Phiếu Chọn Nhà, cho phép những người mua nhà lần đầu sử dụng hỗ trợ phiếu chọn để mua nhà. Đối với chương trình này, ‘người mua nhà lần đầu’ được định nghĩa là người không có khoản thế chấp trong vòng ba năm qua. Nếu quý vị là khách hàng Phiếu Chọn Nhà, ‘người mua nhà lần đầu’ và có thể đủ điều kiện để được vay thế chấp dựa trên thu nhập hộ gia đình, xếp hạng tín dụng và nợ của mình, thì quý vị có thể đủ điều kiện để tham gia vào chương trình Phiếu Sở Hữu Nhà. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với chuyên gia cho thuê DHA của quý vị hoặc Cổng Thông Tin Cho Khách Hàng.

CÁC BÀI TRÌNH BÀY VỀ PHIẾU CHỌN NHÀ

Đây là những bài trình bày được ghi lại để hướng dẫn quý vị những thông tin cần biết. Vui lòng dành thời gian tại một nơi yên tĩnh để xem những bài trình bài này và ghi chép lại để giúp quý vị ghi nhớ những chi tiết quan trọng.

Xem Phần 1

Xem Phần 2

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ HCV/SECTION 8

CÁC LIÊN LẠC QUAN TRỌNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHIẾU CHỌN NHÀ

Để cập nhật thông tin/thắc mắc về các gói RFTA/thuê nhà của quý vị:
LLSERVICES@DHANTX.COM

Để biết thông tin về tình trạng thanh tra:
HQSDISPATCH@DHANTX.COM

Để biết thông tin cập nhật về thanh toán, vui lòng kiểm tra tài khoản của quý vị trên:

CỔNG THÔNG TIN CHO KHÁCH HÀNG