COMPASS POINT SELECT: CHƯƠNG TRÌNH CẤP PHIẾU NHÀ Ở

Đội Compass Point Select của Cơ quan Quản lý Nhà ở Dallas (DHA) quản lý chương trình cấp phiếu lựa chọn nhà ở(HCV) (trước đây được gọi là chương trình số 8 (Section 8)). Chương trình HCV là một giải pháp hỗ trợ nhà ở, sự lựa chọn nhà thuê nằm ở trong tay của cá nhân hoặc gia đình. DHA trả một phần tiền thuê trực tiếp cho chủ nhà tư nhân. Người tham gia chương trình trả số tiền thuê nhà còn lại trực tiếp cho chủ nhà tư nhân. Cơ quan nhà ở công cộng nhưDHA nhận tiền liên bang từ “U.S. Department of Housing” và cơ quan phát triển đô thị Hoa Kỳ (HUD) để quản lý chương trình cấp phiếu lựa chọn nhà ở.

GHI DANH

Cơ quan Quản lý Nhà ở Dallas (DHA) sẽ nhận hồ sơ chương trình phiếu lựa chọn nhà ở (Housing Choice Voucher Program), chương trình Walker Settlement Housing Voucher Program, và chương trình phiếu lựa chọn nhà ở cho gia đinh có thành viên bị khuyết tật hoặc vô gia cư (Mainstream Housing Voucher Program).

Thông Báo Ghi Danh

DHA nhn h sơ ghi danh cho các chương trình sau:

  • Housing Choice Voucher Program – Chương trình cấp phiếu lựa chọn nhà ở
  • Walker Settlement Housing Voucher Program (dành cho người M gc Phi)
  • Mainstream Housing Voucher Program – Chương trình cấp phiếu lựa chọn nhà ở cho gia đình có thành viên bịkhuyết tật hoặc vô gia cư.

DHA sẽ nhận các hồ sơ ghi danh vào chương trình cấp phiếu lựa chọn nhà ở (Housingh Choice Voucher Program), chương trình “Walker Settlement Housing Voucher Program” và chương trình cấp phiếu lựa chọn nhà ở cho gia đinh có thành viên bị khuyết tật hoặc vô gia cư (Mainstream Housing Voucher Program) trong thời gian ghi danh ấn định.  Ghi danh s bt đu 9:00 AM (Central Time) th ba, ngày 21 tháng 1, 2020, và s nhn đơn cho đến khi có thông báo thêm. 

Tất cả mọi người, kể cả đương đơn hiện tại, muốn xin vào chương trình hỗ trợ nhà trên phải nộp đơn trong thời gian cho phép nôp̣ đơn để được xem xét trợ giúp về nhà ở.

Khi có ngun tài tr, hồ sơ sẽ được chn môt cách ngu nhiên trong danh sách np đơn ch đi (x s). Ghi danh đu tiên hoc sm không có li thế liên quan đến v trí trong danh sách ch đi.

Điều kiện đáp ứng để tham gia vào Chương trình cp phiếu la chn nhà (Housing Choice Voucher Program), người nộp đơn với thu nhập hàng năm từ tất cả các thành viên trong gia đình của họ bằng hoặc dưới thu nhập trung bình khu vực (Area Medium Income) tương ứng với số người trong gia đình của họ, như thể hiện trong bảng dưới đây, có thể hộiđủ điều kiện để tham gia vào chương trình. 

Điều kiện đáp ứng để tham gia vào Walker Settlement–Housing Voucher Program, người nộp đơn là những thành viên Walker Settlement với thu nhập hàng năm từ tất cả các thành viên trong gia đình của họ bằng hoặc dưới thu nhập trung bình khu vực (Area Medium Income) tương ứng với số người trong gia đình của họ, như thể hiện trong bảng dưới đây, có thể hộiđủ điều kiện để tham gia vào chương trình. Một thành viên Walker Settlement đượcđịnh nghĩa là người Mỹ gốc Phi, sống trong nhà ở công cộng, đã nhận hoặc đang nhận được hỗ trợ nhà ở qua Chương trình cấp phiếu lựa chọn nhà ở, hoặc sẽ nộp đơn xin nhà ởcông cộng, hoặc sẽ nộp đơn xin Chương trình cấp phiếu lựa chọn nhà ở.

Điều kiện đáp ứng để tham gia vào Chương trình cp phiếu la chn nhà cho gia đinh có thành viên b khuyết tt (Mainstream Program), người nộp đơn ở độ tuổi từ 18 đến 61, và có Khuyết tật, và những người vô gia cư với thu nhập hàng năm từ tất cả các thành viên trong gia đình của họ bằng hoặc dưới thu nhập trung bình khu vực (Area Medium Income) tương ứng với số người trong gia đình của họ, như thể hiện trong bảng dưới đây, có thể hội đủ điều kiện đểtham gia vào chương trình. Ngoài ra, ưu tiên sẽ được trao cho các ứng viên được giới thiệu bởi một cơ quan cung cấp dịch vụ hỗtrợ cho DHA cam kết cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên tục cho người nộp đơn khi được lựa chọn.

Số người trong mỗi hộgia đình Giới hạn thu nhập HCV *
1 $17,500
2 $20,000
3 $22,500
4 $25,750
5 $30,170
6 $34,590

* Giới hạn thu nhập có thể được thay đổi dựa trên mức chỉ định của HUD.

Các ứng viên cần truy cập vào máy tính hoặc Internet có thể sử dụng máy tính tại bất kỳ chi nhánh nào của Thư viện Công Cộng Dallas hoặc các máy tính dành sẵn tại văn phòng DHA đặt tại 2575 Lone Star Drive, Dallas, TX 75212.

Tất cả các đương đơn phải có địa chỉ email khi nộp đơn.  Đương đơn cần một địa chỉ email có thể yêu cầu một tài khoản email miễn phí thông qua một nhà cung cấp Internet theo sự lựa chọn của họ.

Những ứng viên chỉ có thể nộp đơn trực tuyến trong suốt thời gian cho phép nôp̣ đơn.  Hồ sơ nộp đơn của quí vị sẽ được lưu lại trong vòng 18 tháng. 

Để nôp̣ đơn trưc̣ tuyến, hãy truy cập vào trang mạng Applicant Portal” hoặc địa chỉ web sau đây: https://onlinedha.securecafe.com/onlineleasing/dha-live/guestlogin.aspx

APPLICANT PORTAL

 

THÔNG TIN CHO NGƯỜI NP ĐƠN

Chỉ những người bị Khuyết tật cần một chỗ ở hợp lý có thể liên lạc với DHA tại 214-640-6815 để được trợ giúp đặc biệt trong quá trình nộp đơn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên lạc trực tiếp với văn phòng tại 214-951-8300.

DHA nhận các đơn nộp trực tuyến thông qua trang mạng Applicant Portal” dưới đây. Nếu bạn đã gửi đơn và muốn kiểm tra tình trạng hồ sơ của bạn, hãy xem phần dưới trang này để truy cập thêm thông tin khách hàng.