CHÚNG TÔI LÀ AI
Tìm hiểu về DHA.

CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN DHA

DHA cung cấp nhà ở chất lượng, giá cả phải chăng cho các gia đình và cá nhân có thu nhập thấp thông qua việc quản lý có hiệu lực và hiệu quả các chương trình hỗ trợ nhà ở trên khắp miền Bắc Texas.

ĐỌC THÊM

Tìm hiểu về DHA

DHA là một tổ chức hoạt động theo sứ mệnh, tác động đến cuộc sống của hơn 54,000 người mỗi ngày. Tìm hiểu về chúng tôi và công việc của chúng tôi.

XEM CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI LÀ CUNG CẤP NHÀ Ở CÓ CHẤT LƯỢNG GIÁ PHẢI CHĂNG VÀ GIÚP TIẾP CẬN CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP HỮU ÍCH TRÊN KHẮP MIỀN BẮC TEXAS.

Chúng tôi tạo ra các giải pháp nhà ở trong các cộng đồng lành mạnh, hòa nhập, mang lại cơ hội phát triển kinh tế, giáo dục và xã hội. Các đối tác kinh doanh và hàng xóm của chúng tôi là một phần thiết yếu của sứ mệnh này. Đội ngũ chuyên gia tận tâm, chu đáo của chúng tôi luôn nỗ lực thay mặt cho khách hàng và đối tác của chúng tôi.

 

 

TẦM NHÌN

CHÚNG TÔI TIN RẰNG…
Mọi người đều xứng đáng có một nơi để gọi là nhà.
Các cộng đồng mạnh mẽ hơn khi mọi người đều có cơ hội phát triển.
Nhà ở giá cả phải chăng là một phần quan trọng của giải pháp giảm nghèo.

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI LÀ TRỞ THÀNH CHẤT XÚC TÁC CHO SỰ THAY ĐỔI TÍCH CỰC,
XÂY DỰNG TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG HƠN BẰNG CÁCH:
// cung cấp lộ trình để mọi người nâng cao chất lượng cuộc sống của họ
// phát triển các giải pháp nhà ở toàn diện, bền vững hơn
// tiếp thêm năng lượng cho cộng đồng và đối tác tham gia cùng chúng tôi trong sứ mệnh của mình

NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LỖI

TRÁCH NHIỆM

tự hào và trách nhiệm

ĐỘNG LỰC

làm việc chăm chỉ để thúc đẩy sự thay đổi

TÌM HIỂU

lắng nghe, quan tâm và thăng tiến

QUAN HỆ

coi trọng và quan tâm lẫn nhau

TRUNG THỰC

giao tiếp với đầy đủ minh bạch

TÔN TRỌNG

phục vụ người khác với sự kính trọng và tôn trọng

HÒA NHẬP

nuôi dưỡng các cộng đồng đa dạng về chủng tộc và kinh tế

Mỗi thành viên trong nhóm DHA luôn cố gắng sống theo Giá trị Cốt lõi của chúng tôi hàng ngày. Nếu quý vị có phản hồi cho chúng tôi về hiệu quả hoạt động của mình, vui lòng chia sẻ thông tin của quý vị tại đây:

DHA CÓ NHIỀU BỘ PHẬN
VÀ MỘT CỘNG ĐỒNG MẠNH MẼ
NỖ LỰC THAM GIA

Trụ sở Dịch vụ là văn phòng hành chính

Cộng đồng Dân cư là bộ phận quản lý các tài sản thuộc sở hữu của DHA

Compass Point Select là bộ phận quản lý chương trình Phiếu Chọn Nhà

Đối tác Nhà ở miền Bắc Texas là bộ phận dẫn đầu các sáng kiến ​​phát triển của chúng tôi và Quan hệ Đối tác Công-Tư

DHA Cares là cánh tay từ thiện của DHA, qua đó dẫn dắt tất cả các nỗ lực gắn kết cộng đồng

CÁC CỘNG ĐỒNG MÀ CHÚNG TÔI PHỤC VỤ

DHA cung cấp các giải pháp nhà ở giá phải chăng trên bảy quận ở miền Bắc Texas:
Collin, Dallas, Denton, Ellis, Kaufman, Rockwall và Tarrant. Chúng tôi tiếp tục
hoạt động ở những quận này nhờ các đối tác kinh doanh của chúng tôi, những người muốn trở thành
một phần của giải pháp nhà ở giá cả phải chăng cho miền Bắc Texas.

Các quận phục vụ

 

 

LỊCH SỬ CỦA CHÚNG TÔI

Trong hơn 80 năm, DHA đã cung cấp nhà ở có chất lượng giá phải chăng và khả năng tiếp cận các nguồn hỗ trợ trong cộng đồng. Chúng tôi tin rằng biết, hiểu và ghi nhớ lịch sử lịch của chúng tôi là điều quan trọng. Chúng tôi biết mình đến từ đâu, vì tất cả những điểm trong lịch sử này đã định hình nên chúng tôi ngày nay, và chúng tôi sẽ suy ngẫm về lịch sử của mình để giúp định hướng tương lai của chúng tôi.

LÃNH ĐẠO

DHA được điều hành bởi một Hội đồng Quản trị do Thị trưởng Thành phố Dallas bổ nhiệm. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thiết lập chính sách và giám sát tài chính. Hội đồng Quản trị và đội ngũ lãnh đạo điều hành của DHA cùng nhau đặt ra sứ mệnh, tầm nhìn và chiến lược cho cơ quan.

Đội ngũ quản lý đã bắt đầu lập kế hoạch chiến lược dài hạn nhằm tối đa hóa tài sản của công ty để đảm bảo DHA đáp ứng nhu cầu nhà ở giá phải chăng, bền vững của cộng đồng. Mục tiêu cuối cùng của DHA là xây dựng và phát triển các chương trình được thiết kế để hỗ trợ các gia đình đạt được sự độc lập về kinh tế.

Chúng tôi tự hào có một Hội đồng Quản trị ưu tú và tận tâm cùng đội ngũ lãnh đạo điều hành có kinh nghiệm, quan tâm và hướng dẫn chúng tôi tiến lên phía trước.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ