CHƯƠNG TRÌNH SỞ HỮU NHÀ

Khách hàng Phiếu Chọn Nhà có cơ hội tiếp cận các nguồn trợ giúp để giúp họ trở thành chủ sở hữu nhà. Chương trình Sở Hữu Nhà Phiếu Chọn Nhà (HCV) cho phép những người mua nhà lần đầu sử dụng hỗ trợ phiếu chọn để mua nhà. Các gia đình HCV có khả năng vay một khoản vay thế chấp dựa trên thu nhập, tín dụng và nợ đều đủ điều kiện tham gia chương trình hữu ích này. Chương trình cũng cung cấp một khóa đào tạo cho người mua nhà lần đầu nhằm phổ biến kiến thức cho họ về tài chính, các loại thuế tài sản và bảo hiểm, vai trò của công ty chủ quản và trách nhiệm của chủ nhà.

DHA TỰ HÀO VÌ ĐÃ HỖ TRỢ 86 GIA ĐÌNH TRỞ THÀNH NHỮNG CHỦ SỞ HỮU NHÀ LẦN ĐẦU TIÊN TRONG NĂM 2017

Chương trình Phiếu Chọn Nhà tạo cơ hội cho những người tham gia đổi phiếu chọn nhà của họ để lấy phiếu sở hữu nhà. 

Chương trình Sở Hữu Nhà Phiếu Chọn Nhà (HCV) được HUD tạo ra để hỗ trợ những người mua nhà lần đầu có thu nhập thấp. Thông qua lựa chọn Sở Hữu Nhà, một cơ quan gia cư công cộng có thể sẽ cung cấp hỗ trợ phiếu chọn cho một gia đình đủ điều kiện mua một căn nhà để ở.

Để tham gia vào chương trình sở hữu nhà HCV, gia đình HCV phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về thu nhập và việc làm (yêu cầu về việc làm không áp dụng cho các gia đình có người già và người khuyết tật), là chủ sở hữu nhà lần đầu như theo định nghĩa trong quy định, tham dự và hoàn thành tốt chương trình tư vấn về nhà ở và sở hữu nhà trước hỗ trợ theo yêu cầu của PHA, và đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào về điều kiện hội đủ bổ sung do PHA đề ra.

Trong chương trình này, người mua nhà lần đầu được định nghĩa là:

  • Cha/mẹ đơn thân hoặc một người nội trợ đã chuyển chỗ ở, trong ba năm trước đó, đã kết hôn và, trong khi kết hôn, đã sở hữu một ngôi nhà với vợ/chồng của mình, hoặc sống trong một ngôi nhà do vợ/chồng của họ sở hữu.
  • Một gia đình gồm có một người khuyết tật, trong đó có thành viên bất kỳ đã sở hữu một căn nhà trong suốt ba năm trước đó, nhưng PHA xác định rằng việc sử dụng lựa chọn sở hữu nhà là cần thiết như một hỗ trợ hợp lý để giúp chương trình có thể dễ dàng tiếp cận với gia đình.

Nếu quý vị là người tham gia chương trình Phiếu Chọn Nhà DHA và quý vị muốn biết thêm thông tin về chương trình Phiếu Sở Hữu Nhà, vui lòng thông báo cho Chuyên gia Cho thuê của quý vị tại DHA.

Nếu quý vị là người tham gia chương trình Phiếu Chọn Nhà DHA và quý vị muốn biết thêm thông tin về Chương Trình Sở Hữu Nhà, vui lòng chia sẻ thông tin của quý vị với chúng tôi tại đây: