CẢM ƠN QUÝ VỊ
ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN DHA

Chúng tôi mong muốn tạo cơ hội cho những người tham gia chương trình đạt được khả năng tự lực và độc lập về kinh tế. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ nhà ở cho hơn 54,000 người thông qua các Cộng đồng Dân cư và chương trình Phiếu Chọn Nhà. Đây là Cơ quan Gia cư Công cộng lớn thứ 10 và quản lý chương trình Phiếu Chọn Nhà lớn thứ tư trên toàn quốc.

DHA LÀ MỘT TRONG BA CƠ QUAN GIA CƯ CỦA CHÍNH PHỦ TẠI DALLAS

Ngoài ra còn có Cơ quan Gia cư Quận Dallas và Sở Gia cư Thành phố Dallas. Quý vị có thể tìm thấy thêm thông tin về các nguồn trợ giúp nhà ở giá phải chăng này bằng cách truy cập website của họ:

CƠ QUAN GIA CƯ
QUẬN DALLAS
SỞ GIA CƯ
THÀNH PHỐ DALLAS

Sở Gia cư và Cộng đồng Texas cung cấp một danh sách toàn tiểu bang về các khu nhà tín dụng thuế nhà ở thu nhập thấp. Danh sách này bao gồm các khu nhà đa hộ đã phân bổ các căn nhà giá phải chăng cho các gia đình có thu nhập thấp đến trung bình mà quý vị cũng có thể đăng ký.

Để đăng ký, vui lòng liên lạc trực tiếp với từng khu nhà. Những khu nhà này không liên kết với DHA. Để xem danh sách các khu nhà ở giá phải chăng được liệt kê bởi Sở Gia cư và Cộng đồng Texas,  NHẤP VÀO ĐÂY

Để tìm kiếm các khu nhà ở giá phải chăng do HUD liệt kê, NHẤP VÀO ĐÂY

Nhà ở Tây Dallas của Chúng tôi

Năm 1993, DHA xây dựng trụ sở chính của mình tại trung tâm của Tây Dallas, nơi từng là nơi tập trung nhiều nhà ở công cộng thấp tầng nhiều nhất cả nước. Vào giữa những năm 90, DHA đã làm việc để loại bỏ ô nhiễm chì trong khu vực lân cận và tái phát triển vùng đất bằng các ngôi nhà đơn hộ có thu nhập hỗn hợp, nhà phố, và căn hộ.

Đọc thêm.

Tổ chức Giáo dục của Chúng tôi

Tại DHA, chúng tôi tin tưởng vào việc giúp các gia đình đạt được khả năng tự lực, và giáo dục là yếu tố quan trọng đối với mục tiêu này. Chúng tôi tự hào đã cung cấp học bổng giáo dục cho các cư dân của mình trong hơn 20 năm, đầu tư hơn 1.5 triệu đô-la từ các quỹ ngoài liên bang. Chương trình học bổng này đã giúp hơn 1,200 sinh viên trên khắp cả nước theo đuổi con đường học vấn của mình.

Ghé thăm trang web của tổ chức để tìm hiểu thêm.