Betty Culbreath

Betty Culbreath sinh ra và lớn lên ở Dallas, Texas, nơi bà đã tích lũy được một lượng lớn kiến thức về nhà ở công cộng trong suốt sự nghiệp hơn 45 năm. Bà Culbreath học Trường Trung học Booker T. Washington ở Dallas và sau đó theo học Đại học Huston Tillotson ở Austin, Texas, nơi bà học xã hội học và giáo dục.

Trong suốt sự nghiệp của mình, bà Culbreath đã đảm nhiệm nhiều vị trí dịch vụ công cộng, chẳng hạn như chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Thành phố Dallas, chủ tịch Hội đồng Quản trị DHA, giám đốc Phiếu Chọn Nhà Công Cộng Quận Dallas và chủ tịch Hội đồng Sân bay Quốc tế Dallas/Fort Worth. Ngoài ra, bà Culbreath đã nhận được nhiều giải thưởng khác nhau, bao gồm Giải thưởng Phụ nữ Tiên phong Chuyên môn và Doanh nghiệp Nam Dallas, Giải thưởng Linda Keithley dành cho Phụ nữ trong Quản lý Công cộng, Giải thưởng FAA Minority Procurement, và Giải thưởng Phụ nữ Da đen về Các vấn đề Y tế của Texas năm 2002.

Bà Culbreath từng là thành viên của Hội đồng Bệnh viện Quận Dallas, cơ quan giám sát Hệ thống Y tế & Bệnh viện Parkland và hiện là phó chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Duncanville. Sự nghiệp thành công và xuất sắc của bà trong lĩnh vực dịch vụ con người và nhà ở công cộng đã giúp bà Culbreath trở thành một nhà lãnh đạo vững mạnh trong cộng đồng Dallas. Là thành viên của Hội đồng Quản trị DHA, bà Culbreath sẽ giúp thúc đẩy các nỗ lực của DHA thông qua việc tham gia tích cực vào chính quyền địa phương và các dịch vụ công dân của mình. Chuyên môn đa dạng của bà sẽ đóng vai trò là một nguồn lãnh đạo và hướng dẫn tuyệt vời cho tổ chức.

Liên lạc với Ủy viên Culbreath

Hội đồng Quản trị