ĐĂNG KÝ CỬ TRI

Bầu cử là nghĩa vụ công dân, là trách nhiệm và là một đặc quyền. Thật vinh dự khi được sống ở một quốc gia mà chúng ta có cơ hội để tiếng nói của mình được lắng nghe. Tuy nhiên, chúng tôi biết quá trình bỏ phiếu và đăng ký có thể dễ gây nhầm lẫn, vì vậy chúng tôi đã trả lời một số câu hỏi thường gặp về việc đăng ký của cử tri để giúp quý vị cảm thấy được chuẩn bị sẵn sàng để đi bỏ phiếu!

TÔI CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ BỎ PHIẾU KHÔNG?

Quý vị đủ điều kiện để bỏ phiếu nếu quý vị đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Quý vị là công dân Hoa Kỳ;
  • Quý vị là cư dân của quận nơi quý vị nộp đơn đăng ký;
  • Quý vị ít nhất đủ 18 tuổi vào Ngày Bầu cử;
  • Quý vị không phải là người bị kết án trọng tội (quý vị có thể đủ điều kiện để bỏ phiếu nếu quý vị đã hoàn thành bản án, việc quản chế, và được ân xá); và
  • Quý vị đã không bị tòa án thực hiện quyền tài phán chứng thực di chúc tuyên bố quý vị bị thiểu năng tâm thần hoàn toàn hoặc một phần và không có quyền bỏ phiếu.

TÔI CHO RẰNG MÌNH ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐỂ BỎ PHIẾU. LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI BIẾT CHẮC LÀ MÌNH ĐÃ ĐĂNG KÝ?

Quý vị có thể truy cập trang web “Tôi đã Đăng ký chưa?” thuộc trang Texas Secretary of State để tìm kiếm tình trạng đăng ký của mình. Quý vị có thể tìm kiếm bằng cách sử dụng bất kỳ phương pháp nào trong ba phương pháp sau:

  • Mã số bằng lái xe tại Texas của quý vị, nếu quý vị đã cung cấp no khi nộp đơn đăng ký cử tri;
  • Mã số Định danh Duy nhất cho Cử tri (VUID) của quý vị, có trên giấy chứng nhận đăng ký cử tri của quý vị;
  • Họ và tên của quý vị. 

QUY TRÌNH ĐIỀN ĐƠN ĐĂNG KÝ CỬ TRI LÀ GÌ?

Quý vị phải ít nhất 17 tuổi 10 tháng vào ngày quý vị nộp đơn.

Quý vị có thể nhận đơn đăng ký tại văn phòng của Cơ quan Đăng ký Cử tri  tại quận của mình, bất kỳ văn phòng DHA, hoặc các thư viện địa phương, văn phòng chính phủ, hoặc trường trung học nào.

Đọc toàn bộ hướng dẫn trên toàn bộ biểu mẫu, điền thông tin và gửi qua đường bưu điện đến Cơ quan Đăng ký Cử tri ở quận của mình hoặc mang đến nộp tại văn phòng của Cơ quan Đăng ký Cử tri.
Quý vị cần biết địa chỉ?

Tất cả cử tri đăng ký bỏ phiếu ở Texas phải cung cấp mã số bằng lái xe tại Texas hoặc mã số định danh cá nhân do Sở An toàn Công cộng Texas cấp. Nếu quý vị không có một mã số như vậy, thì chỉ cần cung cấp bốn chữ số cuối cùng của số an sinh xã hội của mình. Nếu quý vị không có số an sinh xã hội, thì quý vị cần nói rõ điều đó ra.

CƠ HỘI ĐỂ BỎ PHIẾU

Bầu cử Tổng thống năm 2020:

Ngày đăng ký sơ bộ ở Texas: Ngày 2 Tháng Hai, 2020

Ngày bỏ phiếu sơ bộ ở Texas: Ngày 3 Tháng Ba, 2020

Thời hạn đăng ký tổng tuyển cử: Ngày 4 Tháng Mười, 2020

Tổng tuyển cử: Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020