COMPASS POINT SELECT: CHƯƠNG TRÌNH CẤP PHIẾU NHÀ Ở

Đội Compass Point Select của Cơ quan Quản lý Nhà ở Dallas (DHA) quản lý chương trình cấp phiếu lựa chọn nhà ở(HCV) (trước đây được gọi là chương trình số 8 (Section 8)). Chương trình HCV là một giải pháp hỗ trợ nhà ở, sự lựa chọn nhà thuê nằm ở trong tay của cá nhân hoặc gia đình. DHA trả một phần tiền thuê trực tiếp cho chủ nhà tư nhân. Người tham gia chương trình trả số tiền thuê nhà còn lại trực tiếp cho chủ nhà tư nhân. Cơ quan nhà ở công cộng nhưDHA nhận tiền liên bang từ “U.S. Department of Housing” và cơ quan phát triển đô thị Hoa Kỳ (HUD) để quản lý chương trình cấp phiếu lựa chọn nhà ở.

GHI DANH

Đội ngũ Compass Point Select của DHA quản lý chương trình Phiếu Lựa chọn Gia cư (HCV) (trước đây gọi là chương trình Mục 8). Chương trình HCV là một giải pháp hỗ trợ tiền thuê nhà, giúp trao quyền lựa chọn gia cư vào tay của cá nhân hoặc gia đình. DHA trả một phần tiền thuê trực tiếp cho chủ nhà tư nhân. Những người tham gia chương trình trả phần tiền thuê còn lại trực tiếp cho chủ nhà tư nhân. Các cơ quan quản lý gia cư công cộng, như DHA, nhận tài trợ của liên bang từ Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD) để quản lý chương trình phiếu trợ cấp.

DHA đang tiếp nhận các đơn đăng ký sơ loại cho Chương trình Phiếu Lựa chọn Gia cư của DHA, Chương trình Phiếu trợ cấp Gia cư theo Thỏa thuận Walker và Chương trình Phiếu trợ cấp Gia cư Chính thống.

DHA đang tiếp nhận các đơn đăng ký sơ loại cho:

  • Chương trình Phiếu Lựa chọn Gia cư, và
  • Chương trình Phiếu trợ cấp Gia cư – Thỏa thuận Walker, và
  • Chương trình Phiếu trợ cấp Gia cư Chính thống

DHA tiếp tục nhận các đơn đăng ký tham gia Chương trình Phiếu Lựa chọn Gia cư của DHA, Chương trình Phiếu Lựa chọn Gia cư vòng sơ loại – Thỏa thuận Walker, chương trình Phiếu trợ cấp Gia cư Chính thống và các chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà thông qua Phiếu Nhà ở thuộc Dự án trong giai đoạn Ghi danh mở, có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới. Thỉnh thoảng, quỹ nhà ở của DHA tham gia chương trình Phiếu Nhà ở thuộc Dự án có sự bổ sung hoặc xóa bỏ.

Tất cả mọi người, bao gồm cả những người nộp đơn hiện tại, muốn tham gia các chương trình Phiếu trợ cấp Gia cư nêu trên phải nộp đơn đăng ký sơ loại trong giai đoạn Ghi danh mở.

Khi vốn tài trợ có sẵn, các gia đình đã nộp đơn đăng ký sơ loại sẽ được lựa chọn từ cơ sở dữ liệu đăng ký sơ loại bằng cách chỉ định ngẫu nhiên (quay xổ số). Nếu một gia đình được chọn theo phương thức quay xổ số này, họ sẽ được thông báo để hoàn tất hồ sơ đăng ký Phiếu Lựa chọn Gia cư đầy đủ và sau đó sẽ được đưa vào danh sách chờ của chương trình HCV.

Đối với các mục đích của Chương trình Phiếu Lựa chọn Gia cư, các gia đình có tổng thu nhập hàng năm từ tất cả các thành viên trong hộ gia đình bằng hoặc dưới mức Thu nhập trung bình của khu vực tương ứng với số người trong hộ gia đình, như trong bảng dưới đây, có thể đủ điều kiện tham gia chương trình.

Đối với các mục đích ghi danh mở của Chương trình Phiếu trợ cấp Gia cư – Thỏa thuận Walker, các thành viên tập thể theo Thỏa thuận Walker có tổng thu nhập hàng năm từ tất cả các thành viên trong hộ gia đình bằng hoặc dưới mức Thu nhập trung bình của khu vực tương ứng với số người trong hộ gia đình, như trong bảng dưới đây, có thể đủ điều kiện tham gia chương trình. Để được coi là đủ điều kiện nhận Phiếu trợ cấp theo Thỏa thuận Walker, chủ hộ phải là người Mỹ gốc Phi.

Đối với các mục đích của Chương trình Phiếu Nhà ở thuộc Dự án, những người đăng ký có tổng thu nhập hàng năm từ tất cả các thành viên trong hộ gia đình bằng hoặc dưới mức Thu nhập trung bình trong khu vực tương ứng với số người trong hộ gia đình, như trong bảng dưới đây, có thể đủ điều kiện tham gia chương trình. Chương trình Phiếu Nhà ở thuộc Dự án giúp chi trả một phần tiền thuê nhà thuộc sở hữu tư nhân, nhưng chỉ trong các tòa nhà hoặc ngôi nhà cụ thể nơi DHA và chủ sở hữu nhà đã ký kết hợp đồng. Danh sách các ngôi nhà tham gia PBV ký hợp đồng với DHA có trên Cổng thông tin Đăng ký. Những người đăng ký có quan tâm phải chọn những nhà ở mà họ muốn cư trú.


Số người trong mỗi hộgia đình
Giới hạn thu nhập HCV *
1
$30,200
2
$34,500
3
$38,800
4
$43,100
5
$46,550
6
$50,000
* Giới hạn thu nhập có thể được thay đổi dựa trên mức chỉ định của HUD.

 

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

Các cá nhân muốn nộp đơn đăng ký sơ loại có thể đăng ký trong giai đoạn ghi danh mở bằng cách sử dụng bất kỳ máy tính nào được kết nối internet. Người dân có thể đăng ký ngay tại nhà của họ bất cứ lúc nào. Nếu cần truy cập máy tính hoặc internet, bạn có thể sử dụng máy tính tại bất kỳ chi nhánh nào của Thư viện Công cộng Dallas hoặc buồng máy tính tại văn phòng DHA đặt tại 2575 Lone Star Drive, Dallas, TX 75212.

Các cá nhân phải có một tài khoản email hoạt động. Những người đang cần một địa chỉ email có thể tạo một tài khoản email miễn phí thông qua nhà cung cấp internet mà họ lựa chọn.

Các đơn đăng ký sơ loại chỉ có thể được hoàn thành trực tuyến trong giai đoạn Ghi danh mở. Các đơn đăng ký sơ loại sẽ được lưu giữ trong 18 tháng.

Để gửi đơn đăng ký sơ loại, hãy nhấp vào liên kết Cổng thông tin cho Người nộp đơn bên dưới hoặc truy cập địa chỉ web sau: https://onlinedha.securecafe.com/onlineleasing/dha-live/guestlogin.aspx

APPLICANT PORTAL

THÔNG TIN CHO NGƯỜI NP ĐƠN

Những người khuyết tật có nhu cầu về chỗ ở có giá cả phải chăng có thể liên hệ với DHA theo số 214-640-6815 để được hỗ trợ đặc biệt về quy trình đăng ký.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ trực tiếp với văn phòng của chúng tôi theo số 214-951-8300.

Nếu bạn đã gửi đơn đăng ký và muốn kiểm tra trạng thái đăng ký của mình, vui lòng truy cập Cổng thông tin khách hàng bên dưới.

CLIENT PORTAL

CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG