TRAO QUYỀN CHO CƯ DÂN

Như chúng tôi đã nêu trong tuyên bố sứ mệnh của mình, chúng tôi cung cấp nhà ở chất lượng giá phải chăng và giúp tiếp cận các nguồn trợ giúp hữu ích trên khắp miền Bắc Texas. Chúng tôi tin rằng các cộng đồng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi mọi người đều có cơ hội để phát triển, đó là lý do tại sao chúng tôi cần mang đến cho cư dân của mình các cơ hội để tạo ra những con đường mà họ có thể tiếp cận để nâng cao chất lượng cuộc sống của họ.

Các chương trình và nguồn trợ giúp về Trao quyền cho Cư dân của chúng tôi là những con đường dẫn đến tương lai tươi sáng hơn bao gồm giáo dục, việc làm, các hội đồng cư dân và hỗ trợ sở hữu nhà.

EDUCATION

From early childhood through higher education, DHA has supportive resources to help our clients learn and grow.

LEARN MORE

EMPLOYMENT + TRAINING

We have dedicated resources to help our clients with job readiness and to find work that will help them become economically independent.

LEARN MORE

HEALTHCARE

Health is essential. We have partnered with leading healthcare providers to improve access to care.

LEARN MORE

RESIDENT LEADERSHIP

The voice of DHA Residential Communities’ residents is important as we seek to continuously improve the quality of life for our families. We have Resident Leadership Committees that represent our families, share feedback and ideas.

LEARN MORE

FAMILY SELF-SUFFICIENCY (FSS) PROGRAM

This a voluntary program designed to assist families in becoming economically independent.

LEARN MORE

HOMEOWNERSHIP PROGRAM

Housing Choice Voucher clients have an opportunity to access resources to help them become home owners.

LEARN MORE

VETERANS AFFAIRS SUPPORTIVE HOUSING (VASH)

Housing Choice Voucher rental assistance for our veterans to help them secure affordable housing and supportive resources.

LEARN MORE

COMMUNICATIONS RESOURCES

Communication is critical. DHA provides access to communications resources for our clients.

LEARN MORE