TRAO QUYỀN CHO CƯ DÂN

Như chúng tôi đã nêu trong tuyên bố sứ mệnh của mình, chúng tôi cung cấp nhà ở chất lượng giá phải chăng và giúp tiếp cận các nguồn trợ giúp hữu ích trên khắp miền Bắc Texas. Chúng tôi tin rằng các cộng đồng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi mọi người đều có cơ hội để phát triển, đó là lý do tại sao chúng tôi cần mang đến cho cư dân của mình các cơ hội để tạo ra những con đường mà họ có thể tiếp cận để nâng cao chất lượng cuộc sống của họ.

Các chương trình và nguồn trợ giúp về Trao quyền cho Cư dân của chúng tôi là những con đường dẫn đến tương lai tươi sáng hơn bao gồm giáo dục, việc làm, các hội đồng cư dân và hỗ trợ sở hữu nhà.