SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CƯ DÂN

Tiếng nói của các cư dân trong các Cộng đồng Dân cư của DHA là rất quan trọng vì chúng tôi luôn cố gắng để không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho các gia đình của mình. Chúng tôi có các Ủy ban Lãnh đạo Cư dân đại diện cho các gia đình của chúng tôi, để chia sẻ ý kiến phản hồi và các ý tưởng.

Các cuộc họp của hội đồng sẽ diễn ra với sự có mặt của các cư dân, tại đây các cuộc thảo luận sẽ diễn ra bàn về sự an toàn cộng đồng, các dịch vụ và thông tin cập nhật từ DHA như các công việc cải tạo và nâng cấp. Nếu quý vị là cư dân và muốn biết thêm thông tin, hoặc muốn tham gia, vui lòng liên hệ với người quản lý khu nhà của mình.

Thông tin liên lạc của người quản lý khu nhà có thể được tìm thấy trong:
HỒ SƠ KHU NHÀ