GIÁO DỤC

Từ các chương trình mầm non đến GED và đại học, DHA có các nguồn trợ giúp để giúp các khách hàng của chúng tôi học tập và phát triển. Giáo dục là một trong những công cụ quan trọng nhất mà mọi người tận dụng để trở nên tự lực. Trên toàn Dallas ISD, có khoảng 88 phần trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Những trẻ em này là tương lai của chúng ta. Để phá vỡ chu kỳ đói nghèo theo thế hệ, chúng ta phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để mang lại cho những đứa trẻ này cơ hội học tập, phát triển và theo đuổi công việc và sự nghiệp có ý nghĩa. Nếu không, chu kỳ này sẽ cứ tiếp diễn. Để trao cho khách hàng của chúng tôi các cơ hội giáo dục, DHA có hai sáng kiến chính – một là tập trung vào giáo dục sớm với sự hợp tác của Head Start of Greater Dallas và Quỹ Opportunity Rising, cung cấp học bổng giáo dục cho các khách hàng đủ điều kiện.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH DẠY KÈM SAU GIỜ HỌC

Các Cộng đồng Dân cư DHA hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận để cung cấp các chương trình dạy kèm cho thanh thiếu niên cư trú ngay tại các khu nhà thuộc sở hữu của DHA. Chúng tôi tin rằng việc hỗ trợ bổ sung cho học sinh cho các kỹ năng làm bài tập, chuẩn bị bài kiểm tra và các bài học chính sẽ hỗ trợ sự phát triển và các mục tiêu giáo dục dài hạn của các em.

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI VỚI HEAD START

DHA đã hợp tác với Head Start of Greater Dallas trong hơn 20 năm để giúp đào tạo phát triển trẻ em cho các khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi đã xây dựng hai cơ sở chính đặt tại các cộng đồng DHA để phục vụ con em từ 3-5 tuổi của các gia đình của mình tại các khu nhà FRAZIER, CEDAR SPRINGS, WEST DALLAS, BUCKEYE VÀ ROSELAND.

CÁC TRUNG TÂM NÀY CUNG CẤP NHIỀU NGUỒN TRỢ GIÚP HỮU ÍCH CHO CÁC GIA ĐÌNH CỦA CHÚNG TÔI VÀ CON EM HỌ, BAO GỒM:

 • Học máy tính
 • Nghệ thuật sáng tạo
 • Hoạt động giáo dục
 • Kiểm tra sức khỏe
 • Dịch vụ gia đình
 • Bữa ăn và đồ ăn nhẹ bổ dưỡng

Tất cả các trung tâm đều được đứng đầu bởi các giáo viên có trình độ, tận tâm, và cũng có khả năng phục vụ các trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Giống như Head Start, đội ngũ của chúng tôi tại DHA tin rằng “Mọi trẻ em đều xứng đáng có một Khởi đầu Thuận lợi” và chúng tôi tự hào có thể cung cấp cho khách hàng những nguồn trợ giúp này để dạy trẻ và xây dựng gia đình. Để tìm hiểu thêm về Head Start of Greater Dallas, vui lòng truy cập:
HSGD.ORG

 

QUỸ HỌC BỔNG GIÁO DỤC CỦA CHÚNG TÔI – OPPORTUNITY RISING

DHA tự hào đã cung cấp học bổng giáo dục cho các cư dân của chúng tôi trong hơn 20 năm, đầu tư 1.5 triệu đô-la vào các quỹ ngoài liên bang. Chương trình học bổng này đã giúp hơn 1,000 sinh viên đang theo học đại học trên khắp cả nước theo đuổi con đường học vấn của mình.

Dựa trên một cuộc khảo sát gần đây về những người nhận học bổng kế thừa của chúng tôi, chúng tôi ghi nhận rằng hơn 70 phần trăm học giả của chúng tôi là sinh viên đại học đầu tiên của gia đình và 86 phần trăm không còn nhận bất kỳ hình thức hỗ trợ nào của chính phủ.

CHÚNG TÔI CUNG CẤP CHO NHỮNG KHÁCH HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỦA MÌNH NHIỀU CƠ HỘI GIÁO DỤC KHÁC NHAU BAO GỒM:

 • Học bổng cho các nghiên cứu đại học
 • Học bổng để trở lại đại học sau một thời gian ngắn bỏ dở
 • Đảm bảo GED của họ
 • Công việc thực tập
 • Hội thảo Kỹ năng

Để ủng hộ quỹ giáo dục của chúng tôi, quý vị có thể làm tình nguyện hoặc quyên góp tại đây:
OPPORTUNITYRISINGFOUNDATION.ORG