CHƯƠNG TRÌNH GIA ĐÌNH TỰ LỰC (FSS)

Chương trình Gia đình Tự lực (FSS) của DHA là một chương trình tự nguyện được thiết kế để hỗ trợ các gia đình trở nên độc lập về kinh tế và tự lực trong khoảng thời gian năm (5) năm. Tất cả các cư dân Phiếu Chọn Nhà và Nhà ở Công cộng của DHA đều đủ điều kiện tham gia vào Chương trình Gia đình Tự lực.

CHÚNG TÔI TỰ HÀO CHIA SẺ RẰNG TRONG NĂM 2018, DHA ĐÃ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ GIA ĐÌNH TỰ LỰC CHẤT LƯỢNG CHO 838 GIA ĐÌNH

Mỗi gia đình có một người quản lý hồ sơ FSS, là người cung cấp hỗ trợ trực tiếp để giúp họ xây dựng các kế hoạch của mình, quyết định nguồn trợ giúp và hỗ trợ nào họ cần để đạt được các mục tiêu của mình và tiếp cận được các nguồn trợ giúp bao gồm giáo dục, đào tạo việc làm, sửa điểm tín dụng, hỗ trợ tìm kiếm việc làm, chuẩn bị để sở hữu nhà và các vấn đề khác. Trong khi tham gia Chương trình Gia đình Tự lực (FSS), khách hàng phải thật năng động; đi học hoặc đi làm ít nhất 30 giờ mỗi tuần. Cư dân DHA không phải trả bất kỳ chi phí nào khi tham gia chương trình, mà còn được ưu đãi về tài chính sau khi hoàn thành thành công chương trình.

Các Buổi họp Định hướng của Chương trình FSS diễn ra tại 2575 Lone Star Drive. Nếu quý vị là khách hàng HCV của DHA và muốn tìm hiểu thêm về chương trình, chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tham gia cùng với chúng tôi!

No Events on The List at This Time

Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về Chương trình FSS, vui lòng điền vào mẫu đơn quan tâm này và một thành viên của Nhóm FSS của DHA sẽ liên hệ với quý vị!