Thông điệp gửi đến Hội đồng Quản trị

Cuộc họp của Hội đồng Quản trị DHA vào Tháng Chín năm 2020 sẽ được tiến hành trực tuyến dưới hình thức họp qua điện thoại hoặc họp qua video.  Cuộc họp dự kiến ​​diễn ra vào:

Ngày: Thứ Hai

Ngày: 14 Tháng Chín, 2020

 Thời gian: 4:00pm

XEM CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Nếu quý vị không thể liên hệ với Hội đồng Quản trị và muốn để lại nhận xét để có thể được đọc sau, hãy gửi tin nhắn bằng cách sử dụng biểu mẫu bên dưới.

Vui lòng điền đầy đủ thông tin cần thiết sau.

Gửi Thông điệp đến Hội đồng Quản trị

Cuộc họp Hội đồng Quản trị sẽ được tiến hành tuân theo Đạo luật Cuộc họp Mở (OMA) và các sửa đổi hiện hành do Thống đốc Abbott khởi xướng do đại dịch COVID-19.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị này sẽ được tiến hành trực tuyến. Công chúng có thể xem cuộc họp của Hội đồng Quản trị qua điện thoại hoặc máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc IPad.  Các cá nhân muốn phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Quản trị có thể sử dụng phương pháp “giơ tay”.  Xem thông tin trên trang này để tham gia cuộc họp bằng điện thoại hoặc máy tính.  DHA có quyền giới hạn số lượng diễn ra trong cuộc họp trực tuyến này. Mỗi diễn giả sẽ có tối đa 3 phút để phát biểu.