Báo cáo Gian lận

Cảm ơn quý vị đã giúp DHA chống lại việc gian lận.

Vui lòng cung cấp nhiều thông tin nhất có thể về tình huống để chúng tôi có thể điều tra nó một cách đầy đủ.

  • MM slash DD slash YYYY