HƯỚNG DẪN CỦA QUÝ VỊ VỀ
Nhà ở giá phải chăng của DHA

Ở ĐÂY CÓ NHỮNG NGUỒN TRỢ GIÚP HỮU ÍCH ĐỂ HƯỚNG DẪN QUÝ VỊ MỌI BƯỚC THỰC HIỆN.

Chúng tôi tin rằng mọi người đều xứng đáng có một nơi để gọi là nhà.

Lắng nghe những câu chuyện thực tế từ khách hàng và cư dân của chúng tôi.

XEM VIDEO

DHA CÓ HAI LỰA CHỌN NHÀ Ở CHÍNH:

CÁC KHU NHÀ Ở DO DHA SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ
CHƯƠNG TRÌNH PHIẾU CHỌN NHÀ (SECTION 8)
sẽ cấp hỗ trợ tiền thuê nhà cho nhà ở trên thị trường tư nhân mà quý vị lựa chọn.

Sử dụng bảng so sánh nhanh này để xác định giải pháp nhà ở giá phải chăng của DHA nào là tốt nhất cho quý vị.

GIỚI HẠN THU NHẬP

Việc tiếp nhận vào chương trình nhà ở giá phải chăng của DHA được dựa trên thu nhập trung vị khu vực (AMI), được tính theo thu nhập hàng năm trước khi trừ thuế của quý vị (trước khi trừ thuế và trợ cấp).

DHA tuân theo các giới hạn thu nhập của tiểu bang và liên bang để xác định tính hội đủ điều kiện. Đây là bảng tham chiếu có số liệu về thu nhập trung vị khu vực (AMI) gần đây nhất để quý vị tham khảo.

Nếu quý vị không đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà hiện tại của mình, Quận Dallas sẽ dành một số quỹ để giúp cư dân của mình tránh bị trục xuất khỏi nhà thông qua hỗ trợ thanh toán tiền thuê nhà/tiện ích. DHA không cung cấp hỗ trợ cho các khoản thanh toán tiền thuê nhà/tiện ích khẩn cấp.

Để biết thêm thông tin về nguồn trợ giúp này, vui lòng truy cập:
NEEDHELPPAYINGBILLS.COM

CHƯƠNG TRÌNH PHIẾU CHỌN NHÀ

Chương trình Phiếu Chọn Nhà (HCV) (trước đây gọi là chương trình Section 8) là một giải pháp hỗ trợ tiền thuê nhà nhằm đặt quyền lựa chọn nhà ở vào tay cá nhân hoặc gia đình.

TÌM HIỂU THÊM

CÁC CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ CỦA DHA

Các Cộng đồng Dân cư của DHA là các khu nhà ở cho thuê giá phải chăng dành cho các gia đình và cá nhân có thu nhập thấp đến trung bình.

XEM CÁC KHU NHÀ

NGƯỜI CAO NIÊN VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Người cao niên và người khuyết tật đủ điều kiện nhận hỗ trợ nhà ở giá phải chăng

ĐỌC THÊM

CẢI CÁCH THUÊ NHÀ

Moving to Work (MTW) là một chương trình thử nghiệm cho phép các cơ quan gia cư công cộng thiết kế và thử nghiệm các chiến lược mang tính đổi mới để giúp các cư dân địa phương của họ tìm được việc làm và trở nên tự lực, đồng thời gia tăng các lựa chọn nhà ở cho các gia đình có thu nhập thấp.

TÌM HIỂU THÊM

CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP BỔ SUNG DÀNH CHO CÁC KHU NHÀ TÍN DỤNG THUẾ NHÀ Ở THU NHẬP THẤP TẠI DALLAS

Sở Gia cư và Cộng đồng Texas cung cấp một danh sách toàn tiểu bang về các khu nhà tín dụng thuế nhà ở thu nhập thấp. Danh sách này bao gồm các khu nhà đa hộ đã phân bổ các căn nhà giá phải chăng cho các gia đình có thu nhập thấp đến trung bình mà quý vị cũng có thể đăng ký.

Để đăng ký, vui lòng liên lạc trực tiếp với từng khu nhà. Những khu nhà này không liên kết với DHA. Để xem danh sách các khu nhà ở giá phải chăng được liệt kê bởi Sở Gia cư và Cộng đồng Texas,  NHẤP VÀO ĐÂY

Để tìm kiếm các khu nhà ở giá phải chăng do HUD liệt kê, NHẤP VÀO ĐÂY

 

NẾU QUÝ VỊ ĐANG CẦN NƠI TẠM TRÚ KHẨN CẤP HOẶC CHỊU TÌNH TRẠNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ NGUỒN TRỢ GIÚP DÀNH CHO QUÝ VỊ:

CÁC NƠI TẠM TRÚ KHẨN CẤP

Hội Chữ Thập Đỏ (www.redcross.org)
Điện thoại của Chi nhánh Dallas: 214-678-4800

Housing Crisis Center (www.hccdallas.org)
4210 Junius Street Dallas, TX 75246
Điện thoại: 214-828-4244

Austin Street Center (www.austinstreet.org)
2929 Hickory Street Dallas, TX 75226
Điện thoại: 214-428-4242

Interfaith Dallas (www.interfaithdallas.org)
Điện thoại: 214-827-7220

The Bridge (www.bridgenorthtexas.org)
1818 Coricana Street Dallas, TX 75201
Điện thoại: 214-670-1128

The Samaritan Inn (www.thesamaritaninn.org)
Điện thoại: 214-827-7220

Dallas Life Foundation (www.dallaslife.org)
1100 Cadiz Street Dallas, TX 75215
Điện thoại: 214-421-1380

Union Gospel Mission (www.ugmdallas.org)
Điện thoại: 214-637-6117

Family Gateway (www.familygateway.org)
Điện thoại/Đường dây nóng Khẩn cấp: 214-941-1991

DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG CHẠY TRỐN KHỎI BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Brighter Tomorrows (www.brightertomorrows.net)
928 Bluebird Dr. Irving, TX 75061
Điện thoại: 972-254-4003

Family Place (www.familyplace.org)
Vị trí Cư trú Không được Tiết lộ
Điện thoại/Đường dây nóng Khẩn cấp: 214-941-1991

Genesis Women’s Shelter (www.genesisshelter.org)
Vị trí Cư trú Không được Tiết lộ
Địa chỉ Văn phòng: 4411 Lemmon Avenue, Suite 201 Dallas, TX 75219
Điện thoại/Đường dây nóng Khẩn cấp: 214-946-4357
Văn phòng Chính: 214-389-7700

Hope’s Door New Beginning Center (www.newbeginningcenter.org)
218 North Tenth St. Garland, TX 75040
Điện thoại: 972-276-0057

River of Life (www.riveroflifehomes.org)
Điện thoại: 214-886-3563

Salvation Army (www.salvationarmydfw.org)
Vị trí Cư trú Không được Tiết lộ
Trung tâm Dịch vụ Xã hội Carr P. Collins
Địa chỉ Trung tâm Dịch vụ: 5302 Harry Hines Blvd. Dallas, TX 75235
Điện thoại: 214-424-5234