TÌM HIỂU THÊM VỀ HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO
Người cao niên & Người khuyết tật

NGƯỜI CAO NIÊN & NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Người cao niên và người khuyết tật đều đủ điều kiện để nhận được hỗ trợ nhà ở giá phải chăng cũng như các biện pháp điều chỉnh hợp lý khác để người khuyết tật có cơ hội bình đẳng sử dụng và tận hưởng một căn nhà, bao gồm cả các khu vực sử dụng chung và công cộng.

DHA sở hữu các khu nhà ở được thiết kế để phù hợp với người cao niên (từ 62 tuổi trở lên), người cận già (từ 55 đến 61 tuổi) và người khuyết tật. DHA cũng đưa ra các cơ hội cho người cao niên và người khuyết tật để cư trú trong các khu nhà gia đình chúng tôi.

CÁC TIÊU CHUẨN ĐỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ GÌ?

  • Có thu nhập hàng năm tại thời điểm được tiếp nhận không vượt quá các giới hạn thu nhập của HUD
  • Vượt qua cuộc kiểm tra lý lịch tội phạm
  • Cung cấp tài liệu chấp nhận được về các số An sinh Xã hội của tất cả các thành viên trong gia đình ngoại trừ những người không phản đối về tình trạng nhập cư của họ
  • Không được nợ DHA hoặc bất kỳ cơ quan gia cư nào khác liên quan đến bất kỳ chương trình nhà ở liên bang nào
  • Đáp ứng các tiêu chí lựa chọn người nộp đơn
  • Chưa được ở một cách đầy đủ trong bất kỳ căn nhà nào do cơ quan gia cư công cộng sở hữu

Nếu quý vị quan tâm đến việc nộp đơn xin hỗ trợ nhà ở, quý vị có thể gửi đơn sơ lược trên Cổng Thông Tin cho Người Nộp Đơn.

Nếu quý vị đã nộp đơn, thì quý vị có thể sử dụng Cổng Thông Tin cho Người Nộp Đơn để kiểm tra tình trạng đơn đăng ký của mình.

CỔNG THÔNG TIN CHO NGƯỜI NỘP ĐƠN

NẾU QUÝ VỊ ĐANG CẦN NƠI TẠM TRÚ KHẨN CẤP HOẶC CHỊU TÌNH TRẠNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ NGUỒN TRỢ GIÚP DÀNH CHO QUÝ VỊ:

CÁC NƠI TẠM TRÚ KHẨN CẤP

Hội Chữ Thập Đỏ (www.redcross.org)
Điện thoại của Chi nhánh Dallas: 214-678-4800

Housing Crisis Center (www.hccdallas.org)
4210 Junius Street Dallas, TX 75246
Điện thoại: 214-828-4244

Austin Street Center (www.austinstreet.org)
2929 Hickory Street Dallas, TX 75226
Điện thoại: 214-428-4242

Interfaith Dallas (www.interfaithdallas.org)
Điện thoại: 214-827-7220

The Bridge (www.bridgenorthtexas.org)
1818 Coricana Street Dallas, TX 75201
Điện thoại: 214-670-1128

The Samaritan Inn (www.thesamaritaninn.org)
Điện thoại: 214-827-7220

Dallas Life Foundation (www.dallaslife.org)
1100 Cadiz Street Dallas, TX 75215
Điện thoại: 214-421-1380

Union Gospel Mission (www.ugmdallas.org)
Điện thoại: 214-637-6117

Family Gateway (www.familygateway.org)
Điện thoại/Đường dây nóng Khẩn cấp: 214-941-1991

DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG CHẠY TRỐN KHỎI BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Brighter Tomorrows (www.brightertomorrows.net)
928 Bluebird Dr. Irving, TX 75061
Điện thoại: 972-254-4003

Family Place (www.familyplace.org)
Vị trí Cư trú Không được Tiết lộ
Điện thoại/Đường dây nóng Khẩn cấp: 214-941-1991

Genesis Women’s Shelter (www.genesisshelter.org)
Vị trí Cư trú Không được Tiết lộ
Địa chỉ Văn phòng: 4411 Lemmon Avenue, Suite 201 Dallas, TX 75219
Điện thoại/Đường dây nóng Khẩn cấp: 214-946-4357
Văn phòng Chính: 214-389-7700

Hope’s Door New Beginning Center
(www.newbeginningcenter.org)

218 North Tenth St. Garland, TX 75040
Điện thoại: 972-276-0057

River of Life (www.riveroflifehomes.org)
Điện thoại: 214-886-3563

Salvation Army (www.salvationarmydfw.org)
Vị trí Cư trú Không được Tiết lộ
Trung tâm Dịch vụ Xã hội Carr P. Collins
Địa chỉ Trung tâm Dịch vụ: 5302 Harry Hines Blvd. Dallas, TX 75235
Điện thoại: 214-424-5234

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ HỖ TRỢ CHO NGƯỜI CAO NIÊN & NGƯỜI KHUYẾT TẬT

DHA accepts applications for its public and assisted housing programs online through its Applicant Portal during open enrollment. Persons in need of assistance can apply on a computer kiosk at DHA. Persons with a disability who are homebound or don’t have access to a computer may apply in-person at DHA Services HQ and request assistance.

No. However, an applicant in need of assistance can ask a trusted friend or family member to assist them with completing their application online.

The need for affordable housing far exceeds the available supply of financial assistance. As a result, public housing agencies assist as many households as their allocation of funding can serve and maintains a waiting list for those it hopes to serve in the future. While the waiting time will vary with each agency rest assured the public housing agency will contact you as soon as possible.

However, at DHA preliminary applications remain active/valid up to 18 months. If you have not been selected for a voucher within 18 months you will need to re-apply.

DHA does not have resources to address emergency housing needs; however, DHA provides a list of resources in the Dallas community such as emergency shelters, transitional housing programs, etc. Please find a list of those resources on this page.

In general, housing agencies are not permitted to inquire about a disability or medical history of applicants or clients; however, there are some instances when DHA is permitted to require verification of the presence of a disability.

– One instance occurs when an applicant or client claims an elderly or disability allowance on income.

– A second instance occurs when a client or applicant applies to reside in a mixed population development specifically intended for elderly residents, or people with disabilities.

In these two cases, DHA will verify the presence of a disability through third-party verification. Finally, when an applicant or client requests a reasonable accommodation, DHA will verify both the presence of a disability and ensure it properly supports the requested accommodation through third-party verification.

Typically, a person that receives Social Security Disability benefits is considered to have met the federal definition of persons with a qualifying disability.

Persons that are age 62 and older are considered senior citizens. Persons who are age 50-62 are considered ‘near-elderly’ and may be eligible for additional resources.

Yes. Persons with a disability who require assistance from a live-in attendant may submit a notice to DHA requesting a reasonable accommodation for a live-in aide. After review of information provided, DHA may approve the requested accommodation and authorize program participants to have a live-in aide, who has passed a criminal background check.

Persons with a disability may request to have an assistance animal reside with them in the public or assisted dwelling unit as a reasonable accommodation. All reasonable accommodations are subject to verification of disability and that it corresponds with the requested accommodation.

Assistance animals are not pets, and therefore not subject to a deposit; however, DHA may require a client to cover the costs of repairs for damage the animal causes to the dwelling unit, reasonable wear and tear excepted.

Residents with assistance animals must comply with all of the terms of the lease.

An assistance animal is not a pet. It is an animal that works, provides, assistance, or performs tasks for the benefit of a person with a disability, or provides emotional support that alleviates one or more identified symptoms or effects of a person’s disability.

Pets do require a deposit, which is calculated upon the number of bedrooms in your unit. The pet fee is $100 per bedroom that is non-refundable to cover cleaning costs for the unit. For example, if you are leasing a two-bedroom unit, your pet fee will be $200.

DHA owns and operates several dedicated apartment communities for seniors. You can explore these senior communities in the Property Profiles section.

No. DHA does not charge applicants or program participants to apply for any of its housing services.

Yes, you can apply with zero income, however DHA requires each resident pay a minimum rent each month. Applicants must also meet all other program eligibility requirements. Clients who have zero income and are living in DHA-owned properties are subject to verification of income every 90 days. Housing Choice Voucher clients who have zero income are subject to verification of income every 120 days. Income verification timing applies as long as the client has zero income.

After a pre-application is selected from the waiting list, the applicant then completes a full application. At this stage of the eligibility review, applicants can be denied admission for various reasons including, but not limited to:

– having household income that exceeds the income limits
– failure to provide all information requested by DHA
– providing false or misleading information
– failure to respond to requests for information and/or deadlines
– failing to pass a criminal background screening

Yes. For example, DHA assists households that consist of grandparents raising their grandchildren.

Your housing assistance is determined by your family composition. If your family composition changes, the unit size your family is qualified to live in may change. Please refer to the Admissions and Continued Occupancy Policy for additional information.