TÌM HIỂU THÊM VỀ HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO
Người cao niên & Người khuyết tật

NGƯỜI CAO NIÊN & NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Người cao niên và người khuyết tật đều đủ điều kiện để nhận được hỗ trợ nhà ở giá phải chăng cũng như các biện pháp điều chỉnh hợp lý khác để người khuyết tật có cơ hội bình đẳng sử dụng và tận hưởng một căn nhà, bao gồm cả các khu vực sử dụng chung và công cộng.

DHA sở hữu các khu nhà ở được thiết kế để phù hợp với người cao niên (từ 62 tuổi trở lên), người cận già (từ 55 đến 61 tuổi) và người khuyết tật. DHA cũng đưa ra các cơ hội cho người cao niên và người khuyết tật để cư trú trong các khu nhà gia đình chúng tôi.

CÁC TIÊU CHUẨN ĐỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ GÌ?

  • Có thu nhập hàng năm tại thời điểm được tiếp nhận không vượt quá các giới hạn thu nhập của HUD
  • Vượt qua cuộc kiểm tra lý lịch tội phạm
  • Cung cấp tài liệu chấp nhận được về các số An sinh Xã hội của tất cả các thành viên trong gia đình ngoại trừ những người không phản đối về tình trạng nhập cư của họ
  • Không được nợ DHA hoặc bất kỳ cơ quan gia cư nào khác liên quan đến bất kỳ chương trình nhà ở liên bang nào
  • Đáp ứng các tiêu chí lựa chọn người nộp đơn
  • Chưa được ở một cách đầy đủ trong bất kỳ căn nhà nào do cơ quan gia cư công cộng sở hữu

Nếu quý vị quan tâm đến việc nộp đơn xin hỗ trợ nhà ở, quý vị có thể gửi đơn sơ lược trên Cổng Thông Tin cho Người Nộp Đơn.

Nếu quý vị đã nộp đơn, thì quý vị có thể sử dụng Cổng Thông Tin cho Người Nộp Đơn để kiểm tra tình trạng đơn đăng ký của mình.

CỔNG THÔNG TIN CHO NGƯỜI NỘP ĐƠN

NẾU QUÝ VỊ ĐANG CẦN NƠI TẠM TRÚ KHẨN CẤP HOẶC CHỊU TÌNH TRẠNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ NGUỒN TRỢ GIÚP DÀNH CHO QUÝ VỊ:

CÁC NƠI TẠM TRÚ KHẨN CẤP

Hội Chữ Thập Đỏ (www.redcross.org)
Điện thoại của Chi nhánh Dallas: 214-678-4800

Housing Crisis Center (www.hccdallas.org)
4210 Junius Street Dallas, TX 75246
Điện thoại: 214-828-4244

Austin Street Center (www.austinstreet.org)
2929 Hickory Street Dallas, TX 75226
Điện thoại: 214-428-4242

Interfaith Dallas (www.interfaithdallas.org)
Điện thoại: 214-827-7220

The Bridge (www.bridgenorthtexas.org)
1818 Coricana Street Dallas, TX 75201
Điện thoại: 214-670-1128

The Samaritan Inn (www.thesamaritaninn.org)
Điện thoại: 214-827-7220

Dallas Life Foundation (www.dallaslife.org)
1100 Cadiz Street Dallas, TX 75215
Điện thoại: 214-421-1380

Union Gospel Mission (www.ugmdallas.org)
Điện thoại: 214-637-6117

Family Gateway (www.familygateway.org)
Điện thoại/Đường dây nóng Khẩn cấp: 214-941-1991

DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG CHẠY TRỐN KHỎI BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Brighter Tomorrows (www.brightertomorrows.net)
928 Bluebird Dr. Irving, TX 75061
Điện thoại: 972-254-4003

Family Place (www.familyplace.org)
Vị trí Cư trú Không được Tiết lộ
Điện thoại/Đường dây nóng Khẩn cấp: 214-941-1991

Genesis Women’s Shelter (www.genesisshelter.org)
Vị trí Cư trú Không được Tiết lộ
Địa chỉ Văn phòng: 4411 Lemmon Avenue, Suite 201 Dallas, TX 75219
Điện thoại/Đường dây nóng Khẩn cấp: 214-946-4357
Văn phòng Chính: 214-389-7700

Hope’s Door New Beginning Center
(www.newbeginningcenter.org)

218 North Tenth St. Garland, TX 75040
Điện thoại: 972-276-0057

River of Life (www.riveroflifehomes.org)
Điện thoại: 214-886-3563

Salvation Army (www.salvationarmydfw.org)
Vị trí Cư trú Không được Tiết lộ
Trung tâm Dịch vụ Xã hội Carr P. Collins
Địa chỉ Trung tâm Dịch vụ: 5302 Harry Hines Blvd. Dallas, TX 75235
Điện thoại: 214-424-5234